24-05-2018

Nieuws

Peperbus Energie presenteert voorkeursmodel

Tijdens de meetup van Peperbus Energie op 30 januari zal de coöperatie het eerste voorkeursmodel presenteren voor Energiepark Oud-Dijk Zuid. Dit model is gebaseerd op ideeën en wensen van bewoners uit de omgeving. Vier boeren in Oud-Dijk Zuid zullen hun land ter beschikking stellen voor duurzame energieopwekking. Bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, windmolens of aardwarmte. […]

Rechter verklaart beroep Zonnepark de Grift ongegrond

Goed nieuws voor energiecoöperatie WindpowerNijmegen. De rechter heeft het beroep dat een buurtbewoner tegen de komst van het Zonnepark de Grift ongegrond verklaard. De bouwvergunning blijft daarmee in stand en de voorbereidingen kunnen verder.

Laat het vuur vonken in 2020!

Dit jaar zit er alweer bijna op. We kijken terug op een mooi en enerverend jaar en vooruit naar een jaar vol projecten en plannen. Mocht je dat nog niet (recent) gedaan hebben, kijk eens rond op deze website voor nieuws en informatie over lokale, duurzame burgerenergieprojecten in de regio Arnhem-Nijmegen. Via de website en […]

Puzzelen met modellen voor Energiepark Oud-Dijk Zuid

Hoe komen we tot een energiepark in Oud-Dijk Zuid dat voor iedereen in het gebied – burgers, boeren en bestuur – kan werken? Leden van coöperatie Peperbus Energie i.o kwamen op 4 november bij elkaar om te puzzelen met de stukken die voorhanden zijn: wind, zon, biomassa en energie-opslag. De input wordt gebruikt om bij de […]

Reeth tekent voor zon

Het buurtschap Reeth, dat strijd voerde tegen de komst van windpark Nijmegen-Betuwe, wil nu met opbrengsten uit de windmolens een eigen zonnepark bouwen. Een aantal buurtbewoners heeft dit plan gevat en coöperatie Reethse Veld opgericht.

De locatie van het toekomstige innovatieve energielandschap bij de Grift

Pionieren in Energielandschap de Grift

In Nijmegen-Noord werkt een aantal regionale partijen samen aan een nieuw, innovatief energielandschap. In het landschap komen wind, zon en opslag van energie samen. Opslag van energie staat in Nederland nu nog in de kinderschoenen. Falco Pieters, namens Wiek-II betrokken bij Energielandschap de Grift, speurt naar baanbrekende kansen.

Elektrische deelauto lingewaard

Veel interesse voor elektrische deelauto Lingewaard

In gemeente Lingewaard kan straks iedereen elektrisch rijden. Inwoner Jeroen ter Heurne en Coöperatie Lingewaard Energie hebben het initiatief genomen om elektrisch autodelen mogelijk te maken. Samen met een aantal enthousiaste medebewoners werken zij de plannen in een projectgroep verder uit.

Beroep tegen komst Zonnepark de Grift

Een inwoner uit Oosterhout heeft beroep aangetekend tegen de komst van Zonnepark de Grift  in Nijmegen-Noord. De zaak diende donderdag 28 november bij de bestuursrechter in Arnhem. De uitspraak wordt binnen zes weken verwacht.. De buurtbewoner vecht het besluit aan van de gemeente Nijmegen om vergunning te verlenen voor het zonnepark. Sinds 2010 pacht hij […]

Sorghum is geschikt voor biomassa

Biomassa als duurzame aanvulling op zon en windenergie

Biomassa is een belangrijke energiebron in het Klimaatakoord en ‘hot news’. Het op grote schaal verbranden van hout in energiecentrales roept veel weerstand op. Wiek-II is voorstander van lokale, zelf geteelde biobrandstof. Wij denken dat biomassa dan wél als duurzame energiebron gebruikt kan worden. Waarom is biomassa niet altijd duurzaam? Ver weg, in landen als […]

Gedragscode voor aanleg van zonneparken

Natuurorganisaties en brancheorganisaties uit de zonne-energiesector hebben een gedragscode opgesteld voor de aanleg van zonneparken. Daarin staan afspraken die moeten zorgen dat locaties goed worden uitgekozen en dat altijd rekening wordt gehouden met de natuur. De organisaties stellen dat zonnevelden niet helemaal moeten worden volgebouwd met panelen die stroom opwekken. Tussen de panelen moet ook […]

Een postcoderoos kan interessant zijn als je zelf geen geschikt dak hebt voor het opwekken van zonne-energie

Postcoderoos project, iets voor jouw buurt?

Stel: je hebt een idee. Je wil zelf duurzame energie opwekken, maar je dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Bij je buren idem dito. Misschien is de postcoderoos regeling dan iets voor jullie. Samen met buurtgenoten investeer je in een zonnedak op een school, bedrijf of zwembad in de wijk. In ruil krijg je vijftien […]

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg wat er in je eigen omgeving op stapel staat.

  • Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

Delen via