Vergunning aangevraagd voor Zonnepark Reethse Veld

In buurtschap Reeth, onder de rook van de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe, werken inwoners aan een eigen zonnepark. De zonnepanelen, ingeklemd tussen de spoorlijnen Arnhem-Nijmegen en Elst-Tiel, komen te liggen aan de Wolfhoeksestraat. Via coöperatie Reethse Veld, opgericht door buurtbewoners, komt het nieuwe zonnepark straks in handen van inwoners.  

Aanvraag bij gemeenteraad

Voor de realisatie van Zonnepark Reethse Veld werkt de coöperatie samen met projectvoorbereider Wiek-II, die ook Windpark Nijmegen-Betuwe ontwikkelde. Begin deze zomer werd bij gemeente Overbetuwe de omgevingsvergunning aangevraagd.‘We verwachten dat de gemeenteraad de aanvraag in de komende weken beoordeelt’, vertelt Pim de Ridder van Wiek-II. Uiteraard hopen we op een positief besluit.’ Tegen een verleende vergunning kunnen omwonenden gedurende zes weken bezwaar aantekenen.

SDE+ subsidie

De volgende stap in de projectvoorbereiding is de aanvraag van de SDE+, dit is subsidie van de overheid die noodzakelijk is voor een rendabel project. ‘We gaan uitzoeken of we deze aanvraag nog dit jaar kunnen indienen.’

Eigenaarschap bij inwoners Reeth

Coöperatie Reethse Veld wil eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners van Reeth die mee willen praten over de plannen of straks willen mee investeren kunnen lid worden van de coöperatie. Als de vergunning en de SDE+ subsidie binnen zijn kan de coöperatie aan de slag met het uitwerken van de voorwaarden voor deelname.

Lees meer over de plannen voor Zonnepark Reethse Veld.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *