Burgers nog weinig betrokken bij energieplannen

Tot begin oktober hadden de dertig energieregio’s, de zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES), de tijd om hun concept-plannen bij het Rijk in te dienen. In deze plannen staat waar en hoe de regio’s in de komende jaren duurzame energie willen gaan opwekken.

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) concludeert dat burgers te weinig bij deze plannen betrokken worden. Dit terwijl in het verleden juist bleek dat wanneer te veel van bovenaf werd besloten waar bijvoorbeeld een windpark moest komen, de tegenstand groter werd. In de praktijk blijkt het ingewikkeld om burgers mee te laten profiteren van de energietransitie, aldus het PBL.

RES Arnhem-Nijmegen

Ineke de Jong van Burgers Geven Energie beaamt dit. Samen met Irma Corten van Rijn- en IJssel Energie vertegenwoordigt zij de lokale energiecoöperaties in de RES Arnhem-Nijmegen. ‘Ook in onze regio is het een uitdaging om burgers te betrekken. Nu het concept er ligt gaat de regio aan de slag om een definitief energieplan te maken, dat medio juni 2021 klaar moet zijn. Gemeenteraden en burgers zullen hierbij betrokken worden. Daarnaast is er een participatietafel die op regionaal niveau meedenkt en adviseert.’ Aan deze participatietafel hebben onder meer de Leefbaarheidsalliantie, de Participatiecoalitie (o.a. energiecoöperaties), LTO, ontwikkelaars en gemeenteraadsleden een plek gekregen.

‘De lokale energiecoöperaties op hun beurt gaan de komende tijd binnen hun gemeente in gesprek over het vorm geven van lokaal eigendom en zeggenschap. De aandacht hiervoor groeit, gelukkig wordt de noodzaak en meerwaarde van lokale betrokkenheid steeds vaker erkend. Die meerwaarde is niet alleen financieel volgens De Jong, maar ook maatschappelijk en sociaal. ‘Mensen en organisaties in onze regio moeten echt baat hebben bij de komst van een energieproject.’

Ineke de Jong en Irma Corten zien het betrekken van burgers als essentieel voor het slagen van de RES-plannen. ‘Als inwoners meedoen worden de plannen beter’. Daarbij dromen ze van meer: ‘Wie weet kunnen we in de toekomst de stap zetten naar het lokaal opwekken én lokaal leveren van onze eigen energie. Of zelfs naar een eigen regionale energievoorziening? Mooie vragen om eens over door te denken en praten.’

2 Reacties

  1. Thérésa Oost schreef:

    Ik deel de droom en werk daar op eigen-wijze aan. Het zit ‘m voor mijn gevoel deels al in het woord be-TREKKEN. Nieuwsgierig wat er zou gebeuren als we burgers niet bij de RES proberen te betrekken, maar de RES bij de leefwereld van de burgers.

  2. Burgers Geven Energie schreef:

    Een mooi staaltje omdenken Theresa!

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *