Reeth tekent voor zon

Het buurtschap Reeth, dat strijd voerde tegen de komst van windpark Nijmegen-Betuwe, wil nu met opbrengsten uit de windmolens een eigen zonnepark bouwen. Een aantal buurtbewoners heeft dit plan gevat en coöperatie Reethse Veld opgericht. Het park met ruim 9.000 zonnepanelen gaat stroom opwekken voor zo’n 1.000 huishoudens. Meer dan genoeg om te voldoen in de energiebehoefte van het buurtschap en mensen daarbuiten.

Compensatie voor de komst van windmolens

De inwoners van Reeth ontvangen jaarlijks een bedrag van ruim 5.000 euro, als compensatie voor de overlast die ze ervaren door de windmolens. Van elke opgewekte MWh gaat 25 eurocent naar het buurtschap. Dit bedrag wil een aantal inwoners van Reeth nu in een eigen zonnepark steken. Daarom hebben ze hun eigen coöperatie opgericht, waar inwoners uit het buurtschap lid van kunnen worden.
‘Veel van de huizen in onze buurt zijn oud en lastig te isoleren, maar we willen wel graag bijdragen aan meer duurzaamheid. Zo kwamen we op het idee om onze eigen energie op te wekken met zon. Eerst dachten we aan zonnepanelen op het dak van een schuur, tot een varkenshouder ook een stuk grond beschikbaar stelde’, vertelt Rob Schleper, een van de initiatiefnemers.

Reeth wil goed voorbeeld zijn voor anderen

Het zonnepark komt aan de Wolfhoeksestraat, tussen de snelweg A15 en de Olympiasingel in Elst. Nog eens 120 panelen komen op een varkensschuur van de grondeigenaar, die ook lid is van de coöperatie. ‘Met het park willen we meer dan alleen energie opwekken. We willen het mooi inrichten, met hagen, nestkasten en andere landschapselementen, zodat het leidt tot meer biodiversiteit. Het moet een goed en inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.’ Bureau Oostzee uit Elst heeft een ontwerp voor Zonnepark Reethse Veld gemaakt.

Samen strijden voor een betere leefomgeving

Voor de realisatie van het zonnepark werkt Leefbaar Reeth samen met stichting Wiek-II, dat ook Windpark Nijmegen-Betuwe heeft ontwikkeld. In 2015 stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State, toen de buurtvereniging de komst van de windmolens had aangevochten. Nu vinden ze elkaar  in de strijd voor een betere leefomgeving.
‘Vanaf het eerste begin, toen het plan voor het windpark nog een plan was, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Ook toen de windmolens er eenmaal stonden hebben we contact gehouden en is het onderlinge vertrouwen gegroeid. We zijn heel blij met de samenwerking met Wiek-II. Om ons plan te kunnen realiseren hebben we mensen nodig met knowhow. Die hebben zij in huis. Met dit project laten we zien dat je samen verder komt. Ook daarin willen we een voorbeeld zijn.’

Onderdeel van Energielandschap de Grift

Zonnepark Reethse Veld wordt een onderdeel van het Energielandschap de Grift, dat Wiek-II langs de A15 wil realiseren. Pim de Ridder van Wiek-II: ‘Op de Grift bouwen we aan een nieuwe duurzame energievoorziening in handen van burgers. Naast de vier windmolens wil energiecoöperatie WindpowerNijmegen hier het Zonnepark de Grift aanleggen. De leden leggen geld in om het project te realiseren en worden zo samen eigenaar van de zonnepanelen. De opbrengsten uit de stroomverkoop komt in de vorm van rendement bij hen terug. Het initiatief uit Reeth, dat ook uitgaat van lokaal eigenaarschap, past daar uitstekend bij.’

Zonnepark Reethse Veld wordt aangesloten op de infrastructuur van het windpark. ‘De opgewekte elektriciteit gaat vanuit Reeth via de kabels van de Nijmeegse windmolens naar het elektriciteitsnet. Zo maken we optimaal gebruik van het bestaande netwerk, besparen we kosten en werken we samen aan de verduurzaming van de regio.’

De stroom van de windmolens en de zonnepanelen zal via De Groene Stroomfabriek  worden doorverkocht aan de 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Over enige tijd branden de straatlantaarns in de buurt dus deels op energie van Reethse bodem. Als alles volgens planning verloopt en de benodigde vergunningen binnen zijn, kan het park begin 2021 worden gebouwd.

Zonnepark Reethse Veld in cijfers

Aantal zonnepanelen:9.000
Stroom voor ruim 1.000 huishoudens
Verwachte bouw: voorjaar 2021
Eigendom: Zonnecoöperatie Reethse Veld

Het bestuur van coöperatie Reethse Veld bij de ondertekening van de oprichtingsakte op 12 december 2019 in Elst. Vlnr: Pim de Ridder, Rob Sleper, Marco Gort en Bert Selman

3 Reacties

  1. Koos Nijssen schreef:

    Als inwoiner van Reeth ben ik apentrots op dit mooie initiatief en op de fijne samenwerking met Windpark Nijmegen Betuwe!

  2. Hub Cox schreef:

    Mooi zo’n samenwerking. Misschien een idee om in de zeer nabije toekomst elders in Gelderland of Nederland de stikstofboeren te verleiden om te laten schakelen naar energieproductie en ze dus dagelijks te laten oogsten. Met wind zijn ook veel boeren rijk aan het worden. Kwestie van omdenken. Succes.

  3. Burgers Geven Energie schreef:

    Dank je Hub. In Zevenaar werken we o.a. samen met enkele boeren (zie Energiepark Oud-Dijk Zuid). Wat ons betreft een mooie kans om energie, landbouw en burgerparticipatie op een goede manier te combineren. Dat doen we ook graag op andere plekken in de regio.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *