Burgers Geven Energie is een nieuw netwerk voor burgers in de regio Arnhem-Nijmegen die actief willen bijdragen aan duurzame energie. Binnen het netwerk wisselen we kennis, ervaring en ideeën uit. Samen werken we aan bijzondere, lokale, energieprojecten. Onze troeven zijn samenwerking, betrokkenheid en weinig commercie.

Beweging van onderop

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatvraagstukken vragen om een antwoord. Om doelen te halen moeten er in onze regio tientallen windmolens en zonnevelden bijkomen. Burgers Geven Energie gelooft in de kracht van de beweging van onderop. Wij zijn ervan overtuigd dat de lokale energietransitie pas kan slagen wanneer burgers nauw betrokken zijn bij het ontwikkelen van deze nieuwe energieprojecten.

Zeggenschap

Burgers Geven Energie vaart een nieuwe koers. We willen zeggenschap over onze energie. Zeggenschap krijgen we door te investeren in wind- en zonprojecten en samen eigenaar te worden. De opbrengst uit de stroomverkoop gaat niet naar grote energiebedrijven, maar naar onszelf. De winst blijft in de regio en gebruiken we om onze leefomgeving sterker te maken. We zien dat het kan: Op steeds meer plekken in de regio nemen buurtgenoten initiatief om zelf duurzame energie op te wekken. Wijzelf, de bewoners van de regio, kunnen straks de regisseur zijn van een lokale, duurzame en eigen energievoorziening.

On- en offline

Burgers Geven Energie brengt mensen, plannen en ideeën samen. Dit doen we zowel online als offline. Volg ons via onze website, twitter en facebook. Of ontmoet ons in onze theatertent, waarmee we door de regio toeren. Onze kennis over projectontwikkeling en communicatie zetten we in om nieuwe energie-initiatieven in de regio te ondersteunen en faciliteren.

Wiek-II

Burgers Geven Energie is een initiatief van ontwikkelstichting Wiek-II. In de projecten die Wiek-II ontwikkelt spelen burgers een hoofdrol. In nauwe samenwerking met Coöperatie WindpowerNijmegen ontwikkelde Wiek-II al Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit windpark is eigendom van Nijmeegse burgers. Wiek-II en WindpowerNijmegen werken we op dit moment aan een tweede grote project: Zonnepark de Grift, onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe.

Meedoen?

Heb je zelf plannen voor een energie-initiatief of heb je vragen? Mail naar info@burgersgevenenergie.nl