Burgers Geven Energie is een netwerk voor burgers in de regio Arnhem – Nijmegen die actief willen bijdragen aan duurzame energie. Binnen het netwerk wisselen we kennis, ervaring en ideeën uit. Samen werken we aan lokale energieprojecten van onderop, waarover we zelf de regie hebben. Onze troeven zijn samenwerking, betrokkenheid en weinig commercie.

Beweging van onderop

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatvraagstukken vragen om een antwoord. Om doelen te halen moeten er in onze regio tientallen windmolens en zonnevelden bijkomen. Burgers Geven Energie gelooft in de kracht van de beweging van onderop. Wij zijn ervan overtuigd dat de lokale energietransitie pas kan slagen wanneer burgers nauw betrokken zijn bij het ontwikkelen van deze nieuwe energieprojecten.

Zeggenschap

Burgers Geven Energie wil zeggenschap over energie. Zeggenschap krijgen we door te investeren in wind- en zonprojecten en samen (mede) eigenaar te worden. De opbrengst uit de stroomverkoop gaat niet naar grote energiebedrijven, maar naar onszelf. De winst blijft in de regio en gebruiken we om onze leefomgeving sterker te maken. We zien dat het kan: Op steeds meer plekken in de regio nemen buurtgenoten initiatief om zelf duurzame energie op te wekken. Wijzelf, de bewoners van de regio, kunnen de regisseur zijn van een lokale, duurzame en eigen energievoorziening.

Wiek-II

Burgers Geven Energie is een initiatief van stichting Wiek-II. In de projecten die Wiek-II ontwikkelt zijn burgers aan zet. In samenwerking met Energiecoöperatie WPN ontwikkelde Wiek-II al Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift, Beide projecten zijn eigendom van inwoners van Nijmegen en omgeving.