Gemeenteraad Wijchen neemt positief besluit over windmolens bij Bijsterhuizen

De gemeenteraad van Wijchen stemde deze week in met de plannen voor een windmolenpark bij industrieterrein Bijsterhuizen. Dit besluit betekent dat initiatiefnemer Wind in Wijchen verder kan met de voorbereidingen en de benodigde vergunningen kan gaan aanvragen. 

‘Een belangrijk moment voor de energietransitie in Wijchen en de regio Arnhem-Nijmegen’, zegt Pim de Ridder van Wind in Wijchen. ‘We zijn blij met de stap die de raad nu zet. De aanloop naar dit positieve besluit is lang geweest, de richtlijnen uit de Gedragscode zijn complex. De lange aanloop laat zien hoe belangrijk het is om zorgvuldig met de buurt om te gaan.’

Sinds 2014 werkt Wind in Wijchen aan de ontwikkeling van een windmolenpark ten noordwesten van het bedrijvenpark Bijsterhuizen. Het plan bestaat uit drie windturbines in een lijn-opstelling parallel aan de Nieuwe Wetering en op de grens met de gemeente Beuningen. De windturbines wekken jaarlijks groene stroom op voor 8.000 huishoudens.

Windpark van, voor en door de samenleving

Wind in Wijchen heeft het plan ontwikkeld in nauwe samenspraak met omwonenden, zoals de “Gedragscode Windenergie” voorschrijft. Zij heeft bijvoorbeeld keukentafelgesprekken gevoerd, bijeenkomsten georganiseerd over planschade en compensatie, een ontwerpatelier opgezet en een draagvlakpeiling gedaan. Uit deze peiling bleek dat een meerderheid van de omwonenden het eens is met het plan en dat er voldoende draagvlak is.

Omwonenden keuren iets hogere windmolens goed

Wind in Wijchen vraagt de gemeenteraad een molenhoogte van maximaal 185 meter toe te staan in plaats van 150 meter. Bij de vaststelling van de “Gedragscode Windenergie” in 2016 was niet te voorzien dat windmolens met een maximale hoogte van 150 meter nauwelijks meer worden aangeboden op de markt en daarom niet meer rendabel te exploiteren zijn. Dit is ook met de omwonenden gedeeld en goedgekeurd.

Zie ook: Raad Wijchen zegt ‘ja’ tegen windmolens op Bijsterhuizen (bron: De Gelderlander)

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *