Reeth tekent voor zon: ‘Samen kom je verder’

Het Buurtschap Reeth, dat strijd voerde tegen de komst van windpark Nijmegen-Betuwe, gaat met de opbrengsten uit de windmolens een eigen zonnepark bouwen. Een aantal buurtbewoners heeft dit plan gevat en de coöperatie Het Reethse Veld opgericht. Het park met 9.000 zonnepanelen gaat stroom opwekken voor zo’n 1.000 huishoudens. Meer dan genoeg om te voldoen in de energiebehoefte van het buurtschap en mensen daarbuiten.

Compensatie voor komst windmolens

De inwoners van Reeth hebben een bedrag ontvangen als compensatie voor de overlast die ze ervaren door de windmolens aan de overzijde van de snelweg. Deze vergoeding willen ze in een eigen zonnepark steken via de coöperatie Het Reethse Veld. ´Het idee is met veel enthousiasme ontvangen in de buurt´, zegt penningmeester Marco Gort. ‘Met ons buurtschap hebben we jarenlang tegen veel projecten gestreden: de Betuwelijn, de windmolens en recent tegen de verbreding van de A15, het logistiek terrein Park15 en de Railterminal Gelderland. Nu staan we samen voor een positieve ontwikkeling; dat zorgt voor goede energie.´

Iedereen deelt mee in de opbrengsten

Zonnepark Het Reethse Veld komt aan het eind van de Wolfhoeksestraat, tussen de snelweg A15 en de Olympiasingel in Elst. Nog eens 120 panelen komen op een schuur van de grondeigenaar die ook lid is van de coöperatie. De totale kosten bedragen zo’n € 3 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen voor de aanschaf van de panelen en € 500.000 voor plankosten, bekabeling, aansluitingen en dergelijke. Naast een lening van de bank en een rijkssubsidie (SDE+) wil de coöperatie geld ophalen door de leden in de gelegenheid te stellen te investeren in het zonnepark.

De bereidheid om mee te doen is groot. Meer dan de helft van de leden heeft geld ingelegd om de voorbereidingskosten – opstellen inrichtingsplan, vooronderzoeken en notariële kosten– te betalen. ‘We hebben het zo ingericht dat iedereen mee profiteert. Ook als je geen geld kunt of wilt inleggen deel je mee in de opbrengsten uit de energieverkoop, want die worden straks evenredig verdeeld over de gemeenschap. Wie geld inlegt heeft dubbel voordeel, want dan krijg je ook nog eens een aantrekkelijke rente over je investering.´

Inspiratie voor anderen

Met Het Reethse Veld wil de coöperatie een inspiratie zijn voor anderen. Het park wordt mooi ingericht met hagen, nestkasten en andere landschapselementen die goed zijn voor de biodiversiteit. Het zonnepark wordt ook een ontmoetingsplek voor de buurt. ‘Er komen wandelpaden en fruitbomen en een open plek waar we bijeenkomsten kunnen houden. Het onderhoud willen we zoveel mogelijk zelf doen. Dat draagt ook weer bij aan de verbinding in de buurt.´

Samen voor een betere leefomgeving

Voor de realisatie van het zonnepark werkt de coöperatie samen met Wiek-II, dat ook het Windpark Nijmegen-Betuwe ontwikkelde. In 2015 stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State toen de buurtvereniging de komst van de windmolens aanvocht. Nu vinden ze elkaar in de strijd voor een betere leefomgeving. ´Vanaf het eerste begin, toen het plan voor het windpark nog een plan was, zijn we met elkaar in gesprek gegaan´, vertelt medebestuurslid Rob Schleper. ‘Ook toen de windmolens er eenmaal stonden hebben we contact gehouden en is het onderlinge vertrouwen gegroeid. We zijn blij met de samenwerking met Wiek-II. Om ons plan te kunnen realiseren hebben we mensen nodig met knowhow en die hebben zij in huis. Met dit project laten we zien dat je samen verder komt. Ook daarin willen we een voorbeeld zijn.’

Onderdeel van Energielandschap de Grift

Zonnepark Het Reethse Veld wordt onderdeel van het Energielandschap de Grift, dat Wiek-II langs de A15 ontwikkelt. De zonnepanelen worden vanuit Reeth met een kabel van 1,5 km onder de A15 en de Betuwelijn door verbonden met de windmolens aan de overkant van de snelweg. De opgewekte elektriciteit gaat via de kabels van de Nijmeegse windmolens naar het elektriciteitsnet. Ook Zonnepark de Grift, dat in 2021 bij het windpark komt, doet mee. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van het netwerk en blijven de aansluitkosten beperkt.

In Reeth gaat naar verwachting begin 2022 de schop in de grond. Het zonnepark kan vrij snel daarna in bedrijf. Het wachten is op een vergunning van de gemeente Overbetuwe, alvorens SDE+ kan worden aangevraagd (SDE is een subsidie van de overheid voor duurzame energieprojecten, red.). Hoewel de procedure langzamer gaat dan verwacht, blijft Marco Gort positief. ´Het is een mooi initiatief, waar iedereen beter van wordt. We dragen bij aan groene energie, plukken lokaal de vruchten en zorgen voor een mooier landschap. Een echte win-win situatie.’

Veelzijdig zonnepark

Het ontwerp voor Zonnepark Het Reethse Veld is van de hand van landschapsontwerper Kristiaan Visser van OOSTZEE ontwerp & omgeving. In een schets heeft hij de wensen en ideeën uit Reeth samengevat. Het resultaat is een park waar de opwek van zonne-energie hand in hand gaat met ontspanning, natuur en landschap. Als voorbeeld diende het Solarpark de Kwekerij in de gemeente Bronckhorst.

‘In plaats van een traditioneel ingericht zonnepark met maximale energie-opbrengst, is hier de landschappelijke inpassing minstens zo belangrijk’, legt Visser uit. Het Reethse Veld bestaat uit twee delen, die samen recht doen aan de geschiedenis van het gebied. Een deel bestaat uit een open landschap, met een agrarisch karakter. Hier is de kavelstructuur zichtbaar en kunnen schapen of ander kleinvee grazen. Dit stuk loopt over in een gaard met hoogstamfruit, nestkasten en volop ruimte voor bloemen en planten. Door het gebied loopt een watergang, de Mermsche Zeeg. Aan een kant van het water komt een natuurvriendelijke oever; een broedplaats voor amfibieën en bijzondere vegetatie.

Het hoogtepunt is een uitkijkplaats, die uitzicht biedt over het park. Dit is ook de plek waar inwoners van Reeth kunnen samenkomen of gasten kunnen ontvangen voor een excursie. Ook dat is een wens van de toekomstige eigenaren: kennis en ervaring delen, zodat op meer plekken in de regio mooie duurzame projecten ontstaan, van en voor de mensen uit de buurt.

Zonnepark Het Reethse Veld in cijfers

  • Zonnepanelen       9.000
  • Opwek       3,8 MW
  • Stroom voor          1.000 huishoudens
  • Verwachte bouw    2022
  • Ontwikkelkosten    Ruim € 3 miljoen
  • Eigendom  Coöperatie Het Reethse Veld

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *