Rechter verklaart beroep Zonnepark de Grift ongegrond

In april 2019 verleende gemeente Nijmegen een vergunning om Zonnepark de Grift te bouwen. Tegen deze vergunning werd door een buurtbewoner uit Oosterhout bij de rechtbank beroep aangetekend. Net voor de jaarwisseling volgde de uitspraak. Deze is positief voor WindpowerNijmegen, want de rechter verklaart het beroep ongegrond. Dit betekent dat de vergunning in stand blijft en de voorbereiding van het zonnepark door kunnen.

Bouw dichtbij

De vergunning is echter nog altijd niet onherroepelijk. Voor de bezwaarmaker staat tot 4 februari de gang naar de Raad van State open voor een hoger, laatste beroep. Pas met een onherroepelijke vergunning op zak kunnen afspraken over de bouw en financiering van het zonnepark concreet worden gemaakt. Met deze uitspraak komt de bouw van het zonnepark weliswaar dichtbij, maar helemaal gedaan is het nog niet.

Pacht

De zaak draait om de grond waarop het zonnepark moet komen. Sinds 2010 pacht de buurtbewoner een deel van deze grond, waarvan de gemeente Nijmegen eigenaar is. De pachter heeft met gemeente Nijmegen afgesproken dat hij het land mag gebruiken voor akkerbouw en veeteelt tot de gemeente het zelf nodig heeft. De gemeente heeft het huurcontract opgezegd om ruimte te maken voor de opwek van zonne-energie. Volgens de bezwaarmaker schendt de gemeente de gemaakte afspraken, omdat de gemeente de grond nu niet zelf wil gebruiken, maar deze verpacht aan een derde partij.

Beroep ongegrond

De rechter heeft zich gebogen over de pachtovereenkomst uit 2010. Volgens de rechter kan hieruit niet opgemaakt worden dat de huurovereenkomst alleen beëindigd mocht worden als de gemeente de grond zélf zou gaan gebruiken. Deze overeenkomst staat het verlenen van de omgevingsvergunning door de gemeente dan ook niet in de weg. Om deze reden verklaart de rechter het beroep ongegrond.

Vertraging

Pim de Ridder van Wiek-II, de organisatie die het zonnepark ontwikkelt, is blij met de uitspraak, maar maakt ook een kanttekening: ‘We zijn weer een stap verder, maar we zijn er nog niet. In een hoger beroep zie ik niet direct gevaar, omdat de beroepsgrond mager lijkt te zijn. Als er toch een beroep bij de Raad van State komt, levert dit wel opnieuw de nodige vertraging op. Door drukte bij de Raad is het vaak lang wachten op een uitspraak. Deze wachttijd staat lijnrecht tegenover onze klimaatdoelen, want als we die willen halen is juist snelle actie vereist. De gang naar de rechter is soms misschien wel te laagdrempelig. Zonder passende argumenten kan duurzame energie op deze manier worden gedwarsboomd. Dat is jammer, want het zijn gemiste kansen.’

Zonnepark de Grift

Zonnepark de Grift gaat, met 13.500 panelen, duurzame energie opwekken voor ruim 1.300 huishoudens. Windpark Nijmegen-Betuwe levert stroom voor 7.000 huishoudens. Samen leveren ze een belangrijke bijdrage aan het doel van gemeente Nijmegen om in 2040 energieneutraal te zijn. Coöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van het zonnepark. Leden en donateurs van de coöperatie kunnen binnenkort een aandeel in het zonnepark kopen.

Meedoen? Kijk hier voor meer informatie.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *