Masterplan om Wijchen te voorzien van eigen energie

Verslag webinar 23 november 2020

Wat begon in 2014 met het idee voor drie windmolens bij het bedrijvenpark Bijsterhuizen is uitgegroeid tot een masterplan voor een lokaal energielandschap, dat Wijchen in één klap van lokaal opgewekte duurzame energie kan voorzien. Met wind, zon en energieopslag en – wie weet – rijden de vrachtwagens in de regio straks wel op Wijchense waterstof. Wind in Wijchen ontvouwde maandag 23 november 2020 haar ideeën voor het energiepark Bijsterhuizen.

Bekijk onderaan dit artikel de uitzending vanuit Studio de Grift.

Begin 2021 buigt de gemeenteraad van Wijchen zich over het principeverzoek dat Wind in Wijchen heeft ingediend voor de bouw van -in de eerste plaats- drie windmolens. In een volgende fase kan daar zonne-energie en opslag bij komen. Vijf lokale ondernemers staan aan de wieg van het plan. ´Sociaal, lokaal en participatief, dat is ons startpunt´, zegt Pim de Ridder. Samen met Elly Jaspers, Jan van Casteren, Oscar Jansen en Peter Cornelissen ijvert hij sinds 2014 met Wind in Wijchen voor lokale duurzame energie. De voorbereidingen zijn bijna klaar. Het woord is nu aan de Wijchense raad. Die moet beoordelen of het plan past bij de ambities van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn.

Goed plan voor iedereen in Wijchen

De energietransitie biedt kansen om de lokale economie een impuls te geven. Door burgers en bedrijven zeggenschap te geven en samen te werken zorg je voor enthousiasme. De mensen uit Wijchen weten het beste wat goed is voor het dorp. Wij gaan proberen om dat vorm te geven´, legt De Ridder uit. ´Om ons plan te realiseren werken we met Wijchense partijen. In het mkb is veel kennis en kunde die we kunnen benutten. Dat duurt misschien langer en is complexer dan wanneer je het met partijen van buitenaf werkt, maar het resultaat is uiteindelijk beter voor iedereen in Wijchen.’

Het begint dus met drie windturbines. Wind in Wijchen heeft alle stappen uit de Gedragscode wind doorlopen. De ondernemers zijn verder gegaan in hun denken en zien nu ook kansen voor een zonneweide bij het windpark. ‘Als je slim wilt omgaan met energie, heb je energieopslag nodig en in de toekomst misschien ook waterstof. Hoe meer knoppen je introduceert, hoe beter je de energievoorziening kunt regelen. Op termijn is het misschien wel mogelijk om 24/7 elektronen vanuit Bijsterhuizen te leveren aan de mensen uit Wijchen die dat willen.’

Tekst gaat verder onder de video

Op zoek naar een robuust net

Stef Aerts (gebiedsregisseur Liander) is te spreken over het idee. Het elektriciteitsnet zit op veel plekken in het land, ook in onze regio, aan de top van haar kunnen. ‘Ons energienet is ontwikkeld voor grote energiecentrales. We gaan toe naar een systeem met steeds meer lokale opwek uit zon en wind. Dat moet worden ingepast in het netwerk. Daar is slimheid voor nodig, zoals in het plan voor Bijsterhuizen gebeurt. Knoop zon en wind aan elkaar. Zet ze op dezelfde kabel, dan bespaar je kosten. Als je er dan ook nog een batterij bij plaatst, bewaar je de overtollige energie voor een later moment. Zo maak je het net slimmer.´

Impuls lokale economie

Arjan Moerman, manager van Bedrijvenpark Bijsterhuizen ziet dat het plan kansen biedt voor de ondernemers op zijn park. ‘Het is evident dat je als ondernemer aan duurzaamheid moet werken. Als dat dicht bij je komt maakt het dat aantrekkelijker.’ De ondernemers op Bijsterhuizen onderzoeken met het waterschap de mogelijkheden voor drijvende zonnepanelen op de vijvers in het park. Ook wordt al heel lang gesproken over waterstof. ´Ondernemers willen wel overstappen op vervoer op waterstof, maar het ombouwen van een vrachtwagen is prijzig en kost al snel vier ton. Daar willen ze wel in investeren, maar dan moet er wel een tankstation in de buurt zijn. Anders is het niet rendabel.’

Op Bijsterhuizen zit een bedrijf dat installaties voor waterstof-tankstations maakt. ‘Hoe mooi is het als we dat op ons eigen bedrijventerrein kunnen bouwen?’, vindt Moerman. ‘We zijn op zoek naar alternatieve brandstoffen. In 2030 gooit Nijmegen de gemeentegrenzen dicht voor vervoer op fossiele brandstof. Bijsterhuizen is het grootste bedrijvenpark van Gelderland. Om onze positie in de markt te behouden moeten we over op schone alternatieven.´

De Ridder: ´Het zou fantastisch zijn als we op Bijsterhuizen energie kunnen maken die je, behalve voor woningen en bedrijfspanden, ook kunt gebruiken voor emissieloos transport. Je tankt waterstof, die een deur verderop wordt gemaakt. De boodschap kan niet krachtiger zijn.´

Aantrekkelijk plan

Naast zeggenschap van inwoners, lokale bedrijvigheid en innovatie is het landschap een belangrijk element in het plan voor energiepark Bijsterhuizen. Landschapsarchitect Dirk Oomen heeft een eerste schets gemaakt hoe het energiepark eruit zou kunnen zien. ´Ik ben uitgegaan van de kwaliteit van het open landschap en de verkavelingsstructuur. Daar heb ik elementen aan toegevoegd, die recreatie en natuurontwikkeling mogelijk maken, met het idee om mensen van de omgeving te laten genieten.´

In de schets staan planten die vroeger in het gebied voorkwamen. Het park is omzoomd door groene randen. Langs het kanaal (de Wetering) is een pad getekend, met natuurvriendelijke oevers. De zonnepanelen liggen op een stuk grond dat minder geschikt is voor landbouw. ‘Als we daar sloten langs maken met natuurvriendelijke oevers, vallen de zonnepanelen weg in het groen.’ Bij het bedrijventerrein is een wandelpad bedacht, met zitjes of visplekken. Leuk voor een ommetje van het personeel op het bedrijvenpark en voor andere Wijchenaren.

´Het is een eerste idee, geen eindproduct´, benadrukt de landschapsarchitect. ´In een volgende fase nodigen we mensen uit de omgeving uit, om hun ideeën te laten horen. Dat kan leiden tot hele nieuwe elementen. Het moet een mooi en aantrekkelijk plan worden, dat past bij wensen van de mensen uit Wijchen.’

Lees het plan voor Energiepark Bijsterhuizen

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Webinar Wind in Wijchen 23 november 2020 terugkijken

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *