Terugblik uitzending ‘Energie voor Slijk-Ewijk en Loenen’

Een aantal inwoners van Slijk-Ewijk en Loenen heeft het initiatief genomen voor een eigen, duurzame energievoorziening voor het dorp. Tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar kwamen op dit plan veel positieve reacties van inwoners. Op 26 mei organiseerde Burgers Geven Energie een online vervolgbijeenkomst.

Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan onderaan deze pagina de uitzending terug.

Verkenning eigen energievoorziening

De bijeenkomst werd live uitgezonden vanuit Studio de Grift in Nijmegen-Noord. Initiatiefnemers Joost Lindner en Leo Smid voerden een verkennend gesprek met Pim de Ridder van Wiek-II. Dorpsbewoners konden online meepraten.

Het plan van de initiatiefnemers is ambitieus. Ze willen samen met inwoners van Slijk-Ewijk lokaal duurzame energie opwekken. Met deze energie willen zij het dorp van eigen stroom en warmte voorzien. Het de bedoeling dat de energievoorziening in handen komt van inwoners zelf. Goed voor het dorp, want opbrengsten uit de stroomverkoop blijven zo in het dorp zelf.

Controle voor inwoners

Rondom het dorp rukt de infrastructuur op. Door zelf de regie te pakken als het gaat om nieuwe energieprojecten houden inwoners controle over hun eigen omgeving. Om zeggenschap vorm te geven zouden inwoners zich kunnen verenigen in een coöperatie, die met lokale expertise professioneel ondersteund wordt. Het Brabantse dorp Terheijden, dat werkt aan een eigen energievoorziening, kan als voorbeeld dienen voor Slijk-Ewijk. Zie de website van de dorpcoöperatie het Traais Energie Collectief.

Dit gaat mij aan, dit is leuk

Wat betreft Slijk-Ewijk is de eerste stap nu het betrekken van inwoners bij de plannen. ‘Mensen moeten enthousiast worden en willen meedoen. We willen een goed gevoel creëren: ‘dit gaat mij aan, dit is leuk’. De komende tijd is het zaak om een aantal mensen bij elkaar te brengen, die een voorhoede gaan vormen. Van daaruit kunnen we groeien.’

‘Als blijkt dat er enthousiasme is in het dorp kunnen we aan de slag met een participatieplan. We moeten dan in kaart brengen wat we als inwoners willen: een windmolen of zonneveld? Welke locatie heeft onze voorkeur? Gaan we zelf investeren? Hoe regelen we onze zeggenschap? Er zijn veel onderwerpen om samen over na te denken en te bespreken. Doel is uiteindelijk met een concreet voorstel naar de gemeente te stappen.’

Kansrijk gebied

Dit is ook hoe wethouder Dimitri Horsthuis Tangelder het ziet, blijkt uit een interview van Burgers Geven Energie. De wethouder van gemeente Overbetuwe gaf alvast aan dat de zone langs de A15 het meest kansrijk is om duurzame energie op te wekken. ‘Een goed voorstel van inwoners is welkom, maar de gemeente gaat vervolgens kijken of dit past. Er liggen zeker kansen’, aldus de wethouder.

2 Reacties

  1. Auke Verhaaf schreef:

    Hallo Joost en Leo
    Hoe verhouden bestaande zonnepanelen tot de plannen. Is er een mogelijkheid om die er in mee te nemen?

  2. Burgers Geven Energie schreef:

    Dag Aafke, als inwoners van Slijk-Ewijk en Loenen staan we in onze plannen zelf aan het roer. Natuurlijk moeten we in de zoektocht naar de beste oplossing voor ons dorp ook zon op daken meenemen. Zien we je bij de bijeenkomst, dinsdag 15 september in het dorpshuis?

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *