Positieve reacties voor energie voor Slijk Ewijk en Loenen

Hebben inwoners van Slijk Ewijk en Loenen interesse om hun eigen duurzame energie op te wekken? En, hoe zou dat dan kunnen? Op verzoek van enkele buurtbewoners legden we deze vraag voor in het dorp. Zo’n 50 inwoners trotseerden donderdag 13 februari de regen om het idee te horen en mee te praten. De reacties waren positief en reden om het plan een stap verder te brengen.

Omringd door grote projecten

Slijk Ewijk en Loenen is een kleine gemeenschap met 470 inwoners. Het dorp aan de dijk wordt omringd door de snelwegen A50 en A15 en de Waal. In het gebied is van alles gaande: er komt een multimodaal transportcentrum, het bedrijventerrein Park15 groeit door en langs de snelwegen komen windmolens en zonneparken als het aan de overheid ligt.

Een aantal inwoners wil de ontwikkelingen niet afwachten en heeft het plan gevat om zelf lokaal duurzame energie op te wekken. ‘Zo houden we zeggenschap over wat in onze eigen omgeving gebeurt en blijven de opbrengsten in het dorp’, is de gedachte. De gangmakers hebben Burgers Geven Energie gevraagd om samen op te trekken en dit idee verder uit te werken.

Theaterwagen

Om de eerste reacties in het dorp te peilen zette Burgers Geven Energie 13 februari haar theaterwagen bij het dorpshuis Beatrix. Pim de Ridder (Burgers Geven Energie) schetste welke technieken mogelijk zijn om het dorp van eigen energie te voorzien.

De inwoners van Slijk Ewijk en Loenen verbruiken jaarlijks 3,5 MWh aan elektriciteit en 1.005.800 m3 gas om hun huizen te verwarmen. Om deze energie op te wekken zijn diverse toepassingen mogelijk: windmolens, zonnepanelen, biomassa (met eigen teelt uit de directe omgeving), mestvergisting (van koeien, geiten en kippen), waterkracht in de Waal of waterstof. ‘Welke technieken je kiest zijn in deze fase niet van belang. Waar het nu om gaat is: willen jullie als inwoners je eigen duurzame energie opwekken. Als daar positief over wordt gedacht, dan gaan we samen uitzoeken op welke manier dat kan.’

De theaterwagen in Slijk-Ewijk bij dorpshuis Beatrix

Positieve reacties

De reacties in de theaterwagen waren unaniem positief. De helft van de bezoekers heeft aangegeven mee te willen denken over het plan. ‘Een geweldige start. Genoeg om de kansen voor ons dorp samen verder te verkennen’, zegt Joost Lindner, die het idee aanzwengelde. In het voorjaar komt een vervolgbijeenkomst.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *