Principeverzoek Energiepark Oud-Dijk Zuid ingediend

De initiatiefnemers van het Energiepark Oud-Dijk Zuid hebben medio mei een principeverzoek ingediend bij de gemeente Zevenaar. Hierin wordt de gemeente gevraagd om mee te werken aan de ontwikkeling van het plan en om de werkwijze die wij voorstaan – met volledige participatie van burgers en lokale bedrijven – te ondersteunen.

Kanttekening: andere aanpak

Een principeverzoek is een formeel verzoek aan de gemeente om een omgevingsvergunning te verlenen. ‘Om in aanmerking te komen als pilotproject, is een voorwaarde dat je zo’n formeel verzoek indient. Dat hebben we gedaan, met de kanttekening dat wij op een andere manier werken dan veel commerciële ontwikkelaars’, zegt Niek Willemsen van Wiek-II, die het principeverzoek namens de initiatiefnemers van Energiepark Oud-Dijk Zuid heeft ingediend. ‘We denken dat onze werkwijze (zie uitgangspunten, red.) grote kansen biedt, misschien zelfs voorwaarde is, om met succes de stap naar lokale energie-opwek in Zevenaar te zetten. ‘

Tijd nemen voor gedragen plan

Het vervolg is dat de gemeente Zevenaar vermoedelijk tot na de zomervakantie de tijd neemt om de ingediende initiatieven te beoordelen. Hieruit volgt een besluit over de vier initiatieven die de komende paar jaar in behandeling worden genomen. De projecten die uit de koker naar boven komen gaan het proces in naar de aanvraag van een omgevingsvergunning. ‘De kern van onze aanvraag is dat wij de tijd, die in onze ogen nodig is, willen nemen om samen met de inwoners uit de drie kernen rondom Oud-Dijk tot een gedragen plan te komen. Pas nadat er voldoende draagvlak is nemen we de stap naar een definitieve aanvraag.’

Uitgangspunten in de aanpak van Energiepark Oud-Dijk Zuid:
● plan maken in samenspraak met de lokale bevolking
● landschappelijk goed ingepast
● met respect voor de omgeving en cultuurhistorie
● sociaal en coöperatief vormgegeven
●de opbrengsten blijven lokaal en vloeien terug naar de lokale gemeenschap.

Principeverzoek Energiepark Oud-Dijk Zuid

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *