College Wijchen ziet windmolens bij Bijsterhuizen wel zitten

Het college van Wijchen heeft dinsdag 22 december 2020 positief besloten om principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een windmolenpark bij Bijsterhuizen. Als de gemeenteraad ook positief besluit dan kan de initiatiefnemer Wind in Wijchen de benodigde vergunningen aan gaan vragen. De gemeenteraad heeft in het plan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen’ al de ambitie opgenomen om medewerking te verlenen aan het windinitiatief bij Bijsterhuizen.

Sinds 2014 werkt Wind in Wijchen aan de ontwikkeling van een windmolenpark ten noordwesten van het bedrijvenpark Bijsterhuizen. Het plan bestaat uit drie windturbines in een lijn-opstelling parallel aan de Nieuwe Wetering en op de grens met de gemeente Beuningen. De windturbines wekken jaarlijks groene stroom op voor 8.000 huishoudens.

Windpark van, voor en door de samenleving

Wind in Wijchen heeft het plan ontwikkeld in nauwe samenspraak met omwonenden, zoals de “Gedragscode Windenergie” voorschrijft. Zij heeft bijvoorbeeld keukentafelgesprekken gevoerd, bijeenkomsten georganiseerd over planschade en compensatie, een ontwerpatelier opgezet en een draagvlakpeiling gedaan. Uit deze peiling bleek dat een meerderheid van de omwonenden het eens is met het plan en dat er voldoende draagvlak is.

“Dit initiatief is een geweldig voorbeeld van een zorgvuldige inpassing in de omgeving. En dat in dialoog met omwonenden en andere stakeholders zoals onze “Gedragscode Windenergie” voorschrijft. Met dit windmolenpark neemt Wijchen de eigen verantwoording bij de verduurzaming van onze energievoorziening, maar eerst moet de raad zich nog hierover uitspreken!”, aldus Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid.

Omwonenden keuren iets hogere windmolens goed

Wind in Wijchen vraagt de gemeenteraad een molenhoogte van maximaal 185 meter toe te staan in plaats van 150 meter. Bij de vaststelling van de “Gedragscode Windenergie” in 2016 was niet te voorzien dat windmolens met een maximale hoogte van 150 meter nauwelijks meer worden aangeboden op de markt en daarom niet meer rendabel te exploiteren zijn. Dit is ook met de omwonenden gedeeld en goedgekeurd.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *