Huub ter Haar bedenkt Nieuwe Nuts Nijmegen

Innovator Huub ter Haar is bedenker van Nieuwe Nuts Nijmegen (NNN). Burgers krijgen hiermee zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun energievoorziening. Met lokale energiehubs in tien Nijmeegse wijken wil Ter Haar Nieuwe Nuts in de praktijk brengen. Op elke energiehub zijn twintig huishoudens aangesloten.

Lokale energiehub

‘In zo’n lokale energiehub wekken buurtbewoners zelf duurzame energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen of cv-ketels die ook elektriciteit produceren’, vertelt Ter Haar. ‘Deze energie gebruiken ze zelf, wisselen ze uit met anderen of slaan ze op in een buurtbatterij of autobatterijen. Slimme software zorgt voor een optimaal rendement. Deze kleine hubs kunnen op hun beurt verbonden worden met een grotere, regionale energiehub.’ Bij burgerwindpark Nijmegen-Betuwe in Nijmegen-Noord wordt op dit moment al zo’n grote hub ontwikkeld. ‘Technisch kan er al heel veel en de ontwikkelingen gaan snel. Als we dit in ons voordeel gebruiken kunnen we onze energievoorziening zo organiseren dat we er zelf de regie en controle over krijgen.’

Boerderij

De basis voor NNN ligt in Ter Haars jeugd. ‘Op de Twentse boerderij waar ik opgroeide waren we geheel zelfvoorzienend. Buren waren elkaars steun en toeverlaat. Wat we nodig hadden maakten we zelf en verdeelden we onderling. Wat over was ging in de opslag in een buurtvrieshuis. We maakten optimaal gebruik van wat we hadden, zonder verspilling. Zo redden we onszelf en waren we onafhankelijk van anderen.’ Precies als in de energiehub dus.

Rendement

‘Een lokale energiehub heeft veel voordelen’, zegt Ter Haar. ‘Je gebruikt bronnen die er toch al zijn. De energie kost niets. En in een hub is het rendement met 92% heel hoog, onder andere omdat er weinig transportverlies is.’ Ter vergelijking: bij energie uit kolen is het rendement 45%.

Zeggenschap

Nieuwe Nuts geeft inwoners geeft inwoners zeggenschap over hun energie. ‘Burgers hebben veel meer in huis dan ze misschien denken’, zegt Ter Haar. ‘Zo is er veel spaargeld dat nu niets of nauwelijks iets oplevert. Dit geld kunnen inwoners met een goede rente in een hub investeren. Je wordt dan zelf de eigenaar van je energievoorziening. Met een goede businesscase kunnen ook mensen die geen geld hebben om te investeren meedoen, bijvoorbeeld met een ontwikkelfonds. Als het lukt om in onze eigen energie te voorzien zijn we minder afhankelijk van internationale conflicten en de grillen van de energiemarkt. Het maakt ons samen sterker. Op dit moment vloeit jaarlijks honderd miljoen euro van Nijmeegse huishoudens naar de grote energiebedrijven. Stel dat dit bedrag in onze stad zou blijven, dan zou dit de lokale gemeenschap veel opleveren!’

Voorlopers

Om Nieuwe Nuts Nijmegen te laten slagen zijn voorlopers onmisbaar. ‘We hebben enthousiaste bewoners nodig die voor de troepen uitlopen. Kennis is er genoeg in onze stad, kijk bijvoorbeeld alleen al binnen de Nijmeegse energiecoöperatie WPN.’

Verbeelding en weerstand

‘Vanzelf zal het niet gaan’, benadrukt Ter Haar. ‘Wie wil innoveren loopt tegen weerstand aan, mensen zijn nu eenmaal behoudend van aard. Ook lijkt de belangstelling voor het onderwerp vaak nog niet groot. De weerstand helpt om plannen realistisch te maken. Tien jaar geleden hielden we het niet voor mogelijk dat er in onze stad een regionale energiehub ontstaat in eigendom van burgers. Zonder verbeelding én weerstand was dit nooit gerealiseerd.’

Een lokale energiehub is geen utopie: bij Schoonschip in Amsterdam werd de verbeelding al werkelijkheid. Bewoners van een drijvende wijk voorzien hier met nieuwe technieken zelf in hun energie.

In Studio de Grift (28 mei 2020) deelde Huub zijn visie. Je kunt de uitzending hier bekijken.

Foto Huub ter Haar: Piet Vermuë

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *