Vergunning voor twee zonneparken Overbetuwe

Aan de westkant van Overbetuwe, ten zuiden van Hemmen, wil Zonnepark Hemmen een zonnepark aanleggen van 20 hectare, met circa 65.000 zonnepanelen. Het gaat om een stuk grond tussen de Betuweroute en de Betuwelijn, parallel aan de A15.

Verder naar het oosten heeft Zonnepark Overbetuwe een park van 60 hectare in voorbereiding met circa 160.000 tot 200.000 panelen. Daar gaat het om een strook tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen. De beide zonneparken samen kunnen de totale elektriciteitsbehoefte van alle Overbetuwse huishoudens opwekken.

Natuurcompensatie

Nu ze een omgevingsvergunning hebben voor de zonneparken, kunnen de initiatiefnemers een subsidieaanvraag doen bij de rijksoverheid. Als deze wordt verleend, kunnen de voorbereidingen voor de aanleg van de zonneparken beginnen. Wanneer ze klaar zijn, hangt af van diverse factoren. De verwachting is nu dat dit in 2022 zal zijn. Beide initiatiefnemers willen zorgen voor een goede inpassing van de zonnepanelen in het landschap. Ook leveren ze een bijdrage aan natuurcompensatie.

Grote stap

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: ‘Met de komst van deze twee zonneparken zetten we als Overbetuwe een grote stap naar de verduurzaming van ons energieverbruik. Daarmee zijn we er zeker nog niet, maar als deze parken er liggen, zijn we een eind in de goede richting.’

Burgerparticipatie

Zonnepark Overbetuwe zoekt met Burgers Geven Energie naar kansen om samen te werken en het park een duidelijk regionaal stempel te geven. Belangstellenden uit de omgeving zijn begin 2019 bij elkaar geweest om ideeën over burgerparticipatie in het project op een rij te zetten. De ideeën zijn voorgelegd aan de projectontwikkelaar. Zodra er meer nieuws is over de vervolgstappen, wordt dat bekend gemaakt via deze site en onze nieuwsbrief. Deelnemers aan de participatiebijeenkomst krijgen persoonlijk bericht.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *