Update Zonnepark Carvium Novum

Op het water van Carvium Novum aan de Eltenseweg bij Lobith werken grondeigenaar Wezendonk Zand & Grind, Stichting Natuurpark Carvium Novum en ontwikkelaar Wiek-II aan een drijvend zonnepark. De initiatiefnemers willen hier duurzame energie opwekken voor Lobith en omgeving en er een plek van maken waar iedereen uit de omgeving kan genieten van de natuur.

Ontwerp dit voorjaar aangepast

Dit voorjaar werd het ontwerp voor het zonnepark aangepast. In het nieuwe plan gaat het niet meer om vijf, maar om vier eilanden met een doorsnede van 155 meter. Ook blijft het oorspronkelijke plan voor een groot, aaneengesloten rietmoeras aan de oever van de plas intact. De aanpassingen zijn de uitkomst van overleg met de gemeente, ecologen en omwonenden.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Eind maart is de omgevingsvergunning voor het project aangevraagd bij de gemeente Zevenaar. De gemeente is op dit moment nog bezig met de behandeling van de aanvraag. Wij verwachten dat er binnenkort een positief besluit volgt en dat de voorlopige vergunning ter inzage zal komen. Nu is het nog even afwachten dus, als het zover is hoor je dat van ons.

Financiële participatie

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de plaatselijke bevolking straks financieel kan meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark, bijvoorbeeld door met een coöperatie deel te nemen aan de exploitatie of obligaties te kopen. Eind maart organiseerden we de eerste bijeenkomst over financiële participatie. Daarbij bleek dat financiële betrokkenheid leeft bij mensen in de omgeving. Er zijn verschillende ideeën geopperd om participatie vorm te geven, waaronder bijvoorbeeld ook het lokaal leveren van stroom.

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom participatie in het zonnepark? Meld je dan aan via info@burgersgevenenergie.nl. Er is een online bijeenkomst gepland op dinsdag 14 september 2021 om 19:30 uur.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *