Wind in Wijchen mag verder met plan voor windmolens

Het college van Wijchen heeft dinsdag 15 januari besloten dat Wind in Wijchen door mag gaan met de ontwikkeling van haar plan voor drie windmolens in Wijchen op bedrijventerrein Bijsterhuizen. Voorwaarde is wel dat het initiatief de regels volgt die zijn gesteld in de Gedragscode Windenergie Wijchen.

De gemeentelijke Gedragscode verplicht initiatiefnemers om de inwoners bij de verdere uitwerking van het plan intensief te betrekken. De gemeente Wijchen zal daar volgens wethouder Titus Burgers van duurzaamheid scherp op toezien. “Inpassen van windmolens in Wijchen doe je immers samen”, aldus de wethouder. “We zijn nu in de tweede fase beland. Het is heel belangrijk dat er deze fase voldoende draagkracht bij inwoners ontstaat. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren.”

Wethouder Titus Burgers over hun besluit over Wind in Wijchen:

Wind in Wijchen moet de komende tijd een aantal zaken in gang zetten. Zo moeten de initiatiefnemers onder andere een ontwerpatelier organiseren met omwonenden en andere belanghebbenden. Verder moeten zij zorgen voor een inventarisatie van mogelijke milieueffecten, een geluidsrapport en een plan voor de vergoeding van mogelijke overlast en eventuele schade voor direct omwonenden. Tot slot moet Wind in Wijchen een draagvlakpeiling doen onder buurtgenoten.

Inbreng inwoners

Inwoners kunnen in deze tweede fase meedenken door deel te nemen aan het ontwerpatelier. Verder kunnen direct omwonenden hun mening geven tijdens de verplichte draagvlakpeiling. Om verder te kunnen moeten de initiatiefnemers aantonen dat er een tweederde meerderheid is onder direct omwonenden voor de plaatsing van de windturbines. Op het moment dat Wind in Wijchen een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, kunnen inwoners een zienswijze indienen. Bovenstaande aspecten zijn van belang bij het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad.

Volgende stap

Pim de Ridder van Wind in Wijchen is blij met het besluit van het college van Wijchen. “We zijn er klaar voor om verder te onderzoeken onder welke voorwaarden een windpark bij Bijsterhuizen mogelijk kan worden. We zijn er nog niet, nog lang niet, maar we zijn wel blij dat we verder kunnen. Wij staan klaar voor de volgende stap: samen met de mensen uit Wijchen vorm geven aan duurzame en lokaal opgewekte energie”, aldus De Ridder.

Pim de Ridder legt uit hoe Wind in Wijchen samen met burgers de windmolens wil gaan realiseren:

Wind in Wijchen zal de volgende fase vormgeven zoals de gedragscode dat voorschrijft, en wil daarbij nog een stap verder gaan dan verplicht. De Ridder: ‘We nodigen iedereen in Wijchen uit om mee te denken hoe we in onze eigen duurzame energie kunnen voorzien. In het voorjaar strijken we met het energiecircus neer in de gemeente. Iedereen die mee wil denken over de opwek van lokale groene stroom is welkom. We hebben de ambitie om de bezorgde Wijchenaar een stem te geven in het klimaatdebat, een perspectief om te handelen, mee te denken en mee te doen. ‘

Interview wethouder

Eerder interviewde Tefke van Dijk voor Burgers Geven Energie wethouder Titus Burgers van Wijchen over zijn duurzaamheidsplannen. Het gesprek lees je hier terug.

Foto & video: Henny van Roomen

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *