Pas op de plaats met Energiepark Oud-Dijk Zuid

Initiatiefnemers trekken principeverzoek in

Zevenaar, 30 september 2020 – De initiatiefnemers voor het Energiepark Oud-Dijk Zuid trekken het principeverzoek in dat ze voor de zomer van 2020 indienden bij de gemeente Zevenaar. De gemeente heeft laten weten dat ze in deze fase niet instemt met het voorstel, omdat het niet voldoet aan de formeel gestelde eisen. Projectleider Niek Willemsen van Wiek-II legt uit wat dit betekent voor het project en de coöperatie Peperbus Energie.

Waarom eerst een verzoek indienen en dan intrekken?
‘De gemeente Zevenaar wil vier pilotprojecten aanwijzen die in 2021 mogen starten om lokaal duurzame energie op te wekken. Ons plan voor een coöperatief energiepark zou een goede casus zijn. Om in aanmerking te komen als pilot moet je een principeverzoek indienen bij de gemeente. In zo’n verzoek beschrijft je concreet je plan: wat ga je ontwikkelen, waar, wanneer, met wie en wat levert het op? Dan vraag je een vergunning aan. Dat is de traditionele weg.

WIEK-II vindt dat de omgeving een stem moet hebben in deze principiële beginselen van een project. Daarom hebben wij in ons principeverzoek om tijd gevraagd, waarin we samen met de buurt een plan maken voor een energiepark dat past in de omgeving, waar de wensen van de buurt in zijn verwerkt en dat uiteindelijk volledig in handen komt van burgers. In 2019 is de dialoog met buurtbewoners in gang gezet. Om tot een breed gedragen plan te komen, dat écht van de buurtbewoners is, is veel meer tijd nodig. Die aanpak past dus niet binnen de gemeentelijke procedure. Dat wisten we vooraf, maar met ons verzoek hebben we het gemeentebestuur toch willen uitnodigen om deze nieuwe manier van werken een kans te geven. Dit paste niet binnen de kaders die gesteld waren door de gemeente. Het gevolg hiervan zou zijn dat ons plan zou worden afgewezen omdat het niet concreet genoeg was. Om deze reden hebben we het verzoek ingetrokken.

Wat betekent het besluit van de gemeente voor het idee van het energiepark en de coöperatie Peperbus Energie i.o., die eigenaar van het project wil worden?
We houden even pas op de plaats. De gemeente heeft laten weten dat ze een breed gedragen plan vanuit de gemeenschap in een later stadium wel apart in overweging wil nemen. Om Zevenaar van duurzame energie te voorzien, is meer nodig dan de vier pilotprojecten die de gemeente nu toestaat. We gaan dus door met ons eigen project, buiten het huidige selectieproces van de gemeente.

Daarbij moeten we rekening houden met nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. Het gebied bij knooppunt Oud-Dijk is in regionaal overleg aangewezen als mogelijke locatie voor een bedrijventerrein met een regionale functie. Dat zou een forse uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenpoort kunnen betekenen. Als dat doorgaat heeft dat directe gevolgen voor ons plan om op deze plek een energiepark te ontwikkelen.

Daarnaast speelt de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES). In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat de dertig regio’s in Nederland zoekgebieden aanwijzen voor duurzame energie. In de regio Arnhem-Nijmegen wordt Oud-Dijk gezien als een kansrijke plek voor grootschalige energie-opwek. Pas als we meer zicht hebben op deze ontwikkelingen, kunnen we écht verder. Dat neemt niet weg dat we met z´n allen – burgers, bedrijven en bestuurders – kunnen doordenken over nieuwe energie van en voor de inwoners van het gebied.

Wat is dan de volgende stap en wat kunnen inwoners uit Zevenaar en Montferland, die willen werken aan een eigen energievoorziening, doen?
Dit najaar gaan we eerst met de aspirant-leden van Peperbus Energie bijpraten en maken we de balans op. Op dinsdag 10 november houden we een bijpraatsessie. Als de leden nog voldoende animo hebben om het plan voor een eigen lokale energievoorziening uit te werken, gaan we rustig verder om dat samen vorm te geven.

Bijpraatsessie

Aspirant-leden van Peperbus Energie ontvangen een uitnodiging per e-mail voor de bijpraatsessie op dinsdagavond 10 november 2020. Nog geen (aspirant)lid, maar wil je wel meedenken? Meld je aan voor Peperbus Energie via het formulier op de website.

Lees meer over het plan voor Energiepark Oud-Dijk Zuid
Bekijk het (ingetrokken) principeverzoek aan de gemeente

Op de foto: Projectleider Niek Willemsen tijdens een Meet -Up van Peperbus Energie in januari 2020. (Foto: LEEV, Eva Lucassen)

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *