Vergunningsprocedure Zonnepark Teersche Sluispolder van start

Deze zomer was er goed nieuws voor Energiecoöperatie Heumen en projectontwikkelaars GroenLeven en Enovos. Gemeente Heumen nam een positief besluit over het projectplan voor Zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kan de vergunningsprocedure voor het zonnepark van start. De gemeenteraad behandelt de aanvragen voor de vergunning naar verwachting dit najaar.

In lokale handen

Voor de realisatie van het zonnepark werkt Energiecoöperatie Heumen nauw samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos. De coöperatie is beoogd eigenaar van het zonnepark voor minimaal 50%. Zo komt het project voor een groot deel in lokale handen. Om zoveel mogelijk Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt de coöperatie bijgestaan door het Nijmeegse Wiek-II, dat eerder al samen met Energiecoöperatie WPN Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift ontwikkelde. 

Aandacht voor natuur

Het zonnepark bestaat uit 18,5 hectare zonnepanelen en ruim 16 hectare natuurcompensatie. Het komt te liggen tussen het Maas-Waalkanaal en de A73, achter de Maïsdoolhof-Speelboerderij in Malden. Het park zal stroom opwekken voor ongeveer 9000 huishoudens. In het projectplan is onder meer veel aandacht voor het behoud en versterken van de natuur rondom het zonnepark. Zo wordt rekening gehouden met het verbeteren van de biodiversiteit en extra natuurontwikkeling, met name ter bevordering van het leefgebied van dassen.

Vergunningsprocedure

Om de vergunningsprocedure sneller te laten verlopen nam gemeente Heumen eind 2021 al een coördinatiebesluit. Dit houdt in dat de gemeente de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning gelijktijdig voorbereidt en de inspraakmogelijkheden samenvallen. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit najaar een besluit nemen over de aanvragen. Als de gemeente instemt en een vergunning verleent is daartegen nog beroep mogelijk. De initiatiefnemers hopen vanaf 2024 in gemeente Heumen groene energie op te wekken.

Over Energiecoöperatie Heumen

Energiecoöperatie Heumen zet zich in voor het opwekken van lokale duurzame energie in eigen hand. Inwoners van gemeente Heumen kunnen meedenken en meedoen door lid te worden van de coöperatie. Het is de bedoeling dat leden in een later stadium in het project kunnen mee-investeren en zeggenschap krijgen over lokale energieproductie. De coöperatie heeft inmiddels ruim 100 leden uit de verschillende dorpen binnen de gemeente. Voor meer informatie over het project, lid worden of aanmelden voor de nieuwsbrief kijk op www.energiecooperatieheumen.nl.

Over GroenLeven

GroenLeven is marktleider in grootschalige zonne-energie in Nederland. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemt zij dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld. Zo werkt GroenLeven gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *