Lokale schwung in energie!

Steeds meer burgers dragen actief bij aan duurzame energie. Zij nemen het heft in handen en laten windmolens en zonneparken verrijzen. Samenwerking, betrokkenheid en weinig commercie zijn hun troeven. Zo brengen burgers schwung in de strijd tegen klimaatverandering. Zoals in onze regio Arnhem-Nijmegen.

Drie goede redenen om deze burgers en hun Gelderse initiatieven op de voet te volgen via deze website.

  1. Zij bouwen aan het toekomstige energielandschap in onze eigen omgeving.
  2. Deze burgers verdienen steun, zij werken in ons aller belang.
  3. Misschien vind je het leuk je bij één van deze burgergroepen aan te sluiten!