Zonnepark Carvium Novum, Lobith

Op de Eltense plas bij Lobith zijn plannen voor een drijvend zonnepark. Het zonnepark is een initiatief van grondeigenaar Wezendonk Zand & Grind, ontwikkelaar Wiek-II en Stichting Natuurpark Carvium Novum. De initiatiefnemers willen hier duurzame energie opwekken voor Lobith en omgeving en er een plek van maken waar iedereen uit de omgeving kan genieten van de natuur. Ook is het idee dat de plaatselijke bevolking straks financieel kan meeprofiteren, door bijvoorbeeld met een coƶperatie deel te nemen aan de exploitatie of obligaties te kopen. Gemeente Zevenaar heeft het project aangewezen als proef om lokaal zonne-energie op te wekken.

De meest gestelde vragen over drijvend zonnepark Carvium Novum vind je bij vraag en antwoord.

Bekijk de info-factsheet over zonnepark Carvium Novum voor meer informatie over het project.

Zandwinning komt ten einde

Wat gaat er gebeuren? We nemen je mee naar de plas langs de Eltenseweg in Lobith. Eind 2020 is het einde van de zandwinning op deze locatie. De omgeving wordt dan opnieuw ingericht: het wordt een plek waar voor iedereen iets te doen is. Een plek waar de mensen uit de omgeving kunnen wandelen en fietsen, waar de natuur de ruimte krijgt en waar duurzame energie wordt opgewekt.

Drijvende eilanden

‘Op de plas willen we met drijvende eilanden zonne-energie opwekken’, vertelt Gabi Stoffelen, projectleider namens Wiek-II. ‘Deze eilanden zijn gemaakt van zonnepanelen, die via een lier meedraaien met de zon.’ De eilanden hebben een diameter van 155 meter. In het oorspronkelijke ontwerp was sprake van vijf eilanden. In maart 2021 is dit plan onder meer na overleg met de buurt aangepast naar vier eilanden. Bekijk het ontwerp van het drijvend zonnepark.

Groen, groener, groenst

Op dit moment is het gebied nog een ruig terrein. Als het plan doorgaat komt daar verandering in en krijgt het gebied meer natuurwaarde. ‘Er worden verschillende aanpassingen gedaan’, vervolgt Gabi. ‘Er komen natuurvriendelijke oevers, zo leggen we aan een van de oevers een breed rietmoeras aan. Aan de zonnepanelen worden vlotjes verankerd, waar vogels op kunnen broeden. Onder water komen boomstammen, zodat vissen een plek hebben om eitjes te leggen. Deze plannen zijn in overleg met twee ecologen tot stand gekomen.’ Nu de zandwinning is gestopt werkt Stichting Natuurpark Carvium Novum aan een natuurpark in het gebied. De stichting krijgt straks een bijdrage vanuit de exploitatie van het zonnepark om de plas duurzaam te beheren.

Testopstelling met drijvende zonnepanelen bij Carvium Novum. Hier heeft inmiddels ook een koppel zwanen gebroed.
Testopstelling met drijvende zonnepanelen bij Carvium Novum. Hier heeft inmiddels ook een koppel zwanen hun nest uitgebroed.

Bijeenkomsten inwoners

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de ecologische waarden, landschappelijke waarden en recreatieve waarden in en rond de Eltense plas worden gewaarborgd. Omwonenden worden daarom nauw bij de plannen betrokken, onder meer met online bijeenkomsten. De startbijeenkomst in februari 2021 kun je hier terugkijken. Op 31 maart 2021 organiseerde Burgers Geven Energie een bijeenkomst over de mogelijkheden voor inwoners om financieel te participeren in het zonnepark. Bekijk de uitzending.

Op woensdag 13 oktober 2021 organiseerde Burgers Geven Energie een bijeenkomst over financiƫle participatie in het project. Deelnemers hebben een verslag van deze bijeenkomst ontvangen.

Projectvoorbereiding

Zomer 2021 nam de gemeenteraad een positief besluit over de omgevingsvergunning. Tot 15 september lag deze vergunning ter inzage. Bij de gemeente zijn ruim tien zienswijzen binnengekomen die door de gemeente zijn beoordeeld. Begin oktober gaf de gemeente een definitieve vergunning af. Deze is nog wel herroepelijk. Dat betekent dat er bij de rechtbank nog beroep tegen deze beslissing kan worden ingesteld. De volgende stap in de projectvoorbereiding is de aanvraag van de SDE+ subsidie. Ook gaan de initiatiefnemers aan de slag met de aanbesteding van de bouw.

Voor de aansluiting op het stroomnet geldt een flinke wachttijd. We hopen in het najaar van 2023 over een aansluiting te beschikken. Met een onherroepelijke vergunning in handen kan de bouw vervolgens van start.