Energiepark Bijsterhuizen

Ondernemers uit Wijchen, verenigd in Wind in Wijchen, en Wiek-II hebben plannen voor een nieuw energielandschap bij bedrijvenpark Bijsterhuizen. Windmolens en een zonneveld moeten hier duurzame energie gaan opwekken van en voor de Wijchenaren. Naast energie van Wijchense bodem, biedt het plan kansen voor natuur, recreatie en lokale bedrijvigheid. Het voorstel is voor de zomer van 2020 bij de gemeente ingediend.

Bekijk de animatie onderaan deze pagina en download hier het initiatiefplan energiepark Bijsterhuizen

Nieuw energielandschap met wind en zon

Wind in Wijchen wil in de toekomst bij Bijsterhuizen met drie windmolens en een zonneveld van zo’n acht hectare duurzame energie opwekken. Door wind en zon te combineren en nieuwe technieken te gebruiken ontstaat een heel nieuw energielandschap op deze plek. ‘We willen onder meer gaan cablepoolen’, vertelt Pim de Ridder van Wiek-II. ‘Dat houdt in dat alle opgewekte stroom via één kabel naar het elektriciteitsnet gaat. Zo benutten we de kabel optimaal en zorgen we voor een stabieler aanbod van stroom aan het net. Ook onderzoeken we hoe we stroom kunnen opslaan en hoe we het netwerk met intelligente software slimmer maken. Zo kunnen we vraag en aanbod van stroom beter op elkaar afstemmen, iets waar de energiemarkt steeds meer om vraagt. Het past helemaal in het huidige denken over de energietransitie.’

De windmolens en zonnepanelen bij Bijsterhuizen kunnen samen genoeg energie opwekken voor 11.300 huishoudens. Dit is 65% procent van het aantal huishoudens in de gemeente. Daarmee kan het dus een belangrijke bijdrage leveren aan het voornemen van de gemeente Wijchen om in 2040 energieneutraal te zijn.

Startpunt

Het plan biedt kansen voor natuur , recreatie en lokale bedrijvigheid. ‘De agrarische functie die de plek nu heeft blijft in stand. De zonnepanelen komen vooral te liggen op een natter stuk grond, dat minder produceert. Natuur krijgt de ruimte: ‘Met nieuwe rietkragen en poelen willen we de plek groener maken.’

Ook is het de bedoeling dat het energiepark een toegankelijk gebied wordt. Zo is er ruimte voor een nieuw wandel- of fietspad. ‘Het huidige plan is een startpunt. In overleg met omwonenden, grondeigenaren en gemeente willen we het ontwerp de komende tijd invullen.’

Overleg met omwonenden

Wind in Wijchen heeft de afgelopen jaren al veel contact gelegd met omwonenden, met name over het geplande windpark. De plannen voor windmolens stammen al uit 2015.  ‘Omwonenden hebben we vanaf het begin betrokken. Er is een bewonersplatform waar we mee overleggen. De mogelijkheid om aan wind ook zon toe te voegen is daarbij al vaak ter sprake gekomen.’ In Wijchen geldt een Gedragscode met voorwaarden voor windenergie. Zo moeten minstens twee op de drie huishoudens in een straal van één kilometer rond de windmolens met de plannen instemmen.

Inwoners met regie

Wind in Wijchen wil het energiepark ontwikkelen samen met inwoners, gemeente en lokale partijen. ‘Er zit een sociale kant aan het verhaal, die kansen voor de lokale gemeenschap biedt. We willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dat kan door mee te investeren, maar ook door inwoners zeggenschap te geven. Inwoners krijgen, bijvoorbeeld via een coöperatie, zelf de regie over wat er gebeurt met de opgewekte stroom. Zo zou energiepark Bijsterhuizen zomaar het startpunt kunnen zijn voor een eigen Wijchense energievoorziening, met lokaal opgewekte energie, van en voor de Wijchenaren.’

Planning

Voor de drie windmolens op het industrieterrein Bijsterhuizen is Wind in Wijchen zo goed als klaar om een vergunningsaanvraag in te dienen. Door het Nevele-arrest uit 2020 staat het project echter, net als veel andere geplande windparken, on hold. Uit dit arrest komt voort dat de Nederlandse regering eerst moet beoordelen wat de gevolgen van de huidige windturbinenormen (voor geluid, slagschaduw en veiligheid) zijn op het milieu.

De initiatiefnemers kunnen sinds begin 2022 weer aan de slag. Wind in Wijchen gaat in overleg met de gemeente zelf de milieunormen voor het project in kaart brengen.

Blijf op de hoogte

Burgers en bedrijven die interesse hebben in energiepark Bijsterhuizen: stuur een bericht naar Wind in Wijchen. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief.