Het aantal wind- en zonneparken in ons land groeit, wat op zich goed nieuws is. Maar als wind én zon pieken wordt er teveel stroom aan het net aangeboden, waardoor de energieprijs direct daalt. Andersom gebeurt het soms dat het niet waait en ook de zon niet schijnt. Maar daar is een oplossing voor: het energielandschap.

Wat is een energielandschap?

Het energielandschap is een plek waar je verschillende soorten duurzame energie met elkaar combineert. Denk hierbij aan zonnepanelen, windmolens maar ook geothermische energie (aardwarmte) en energie-opslag. Wat teveel wordt opgewekt kan worden opgeslagen in batterijen en lever je terug aan het elektriciteitsnet als daar vraag naar is.

Wat zijn de voordelen van een energielandschap?

Het voordeel van een energielandschap is dat je vraag en aanbod van energie beter aan elkaar kan koppelen. Vaak schijnt de zon niet als het hard waait. En andersom. Daarnaast kun je bij een energielandschap gebruik maken van cablepooling. Dit is een systeem dat capaciteitsproblemen op het energienet kan voorkomen omdat je met meerdere energiebronnen dezelfde aansluitkabel kunt gebruiken. Dat klinkt averechts maar hoe dat precies zit kun je lezen in ons artikel over cablepooling.

Slimme energiesystemen met Smart Grid

Een andere oplossing ligt in het bouwen van slimme energiesystemen. Door software met algoritmes aan opslag toe te voegen kun je vraag en aanbod beter aansturen en pieken opvangen. Geen utopie, want in Amsterdam doen ze het al, bijvoorbeeld bij Spectral Energy. Dit bedrijf ontwikkelt onder meer energiemodellen waarin buurtgenoten samen energie opwekken en uitwisselen. Dit wordt ook wel een Smart Grid genoemd.

Onafhankelijk van grote energiebedrijven

Het nieuwe energielandschap biedt ook een mooie kans om onze energie in de toekomst lokaal te organiseren. De opgewekte elektriciteit kunnen we bijvoorbeeld onderling uitwisselen en aan onszelf leveren. Dat maakt ons onafhankelijk van grote energiebedrijven. Zeggenschap over onze energie blijft in eigen hand. We zouden dit coöperatief kunnen vormgeven. Het energielandschap kan zo de opmaat zijn naar een eigen energiebedrijf van inwoners.

Illustratie van hoe het nieuwe energielandschap bij Nijmegen, met zonnepark de grift, eruit zou kunnen zien.
Een schets van hoe het energielandschap in Nijmegen-Noord eruit kan gaan zien.

Waar vind ik een energielandschap in deze vorm?

Een plek waar burgers al werken aan een duurzaam energielandschap is bij Griftdijk in Nijmegen-Noord. In het landschap knopen ze energie en techniek op een innovatieve manier aan elkaar. Hier staan al vier windmolens ontwikkeld door burgers en op dit moment wordt er gewerkt aan een zonnepark. Deze vormen van energie zal men ook gaan combineren met cablepooling en slimme software. Er wordt ook gekeken naar energie-opslag.

In 2019 ontvingen de samenwerkende partijen een innovatiebijdrage van de Rijksoverheid om Energielandschap de Grift verder te ontwikkelen.