Zonnepark Reethse Veld

Het buurtschap Reeth, dat strijd voerde tegen de komst van windpark Nijmegen-Betuwe, wil met opbrengsten uit de windmolens een eigen zonnepark bouwen. Een aantal buurtbewoners heeft dit plan gevat en coöperatie Reethse Veld opgericht. Het park met ruim 9.000 zonnepanelen gaat stroom opwekken voor zo’n 1.000 huishoudens. Meer dan genoeg om te voldoen in de energiebehoefte van het buurtschap en mensen daarbuiten.

Compensatie voor de komst van windmolens

De inwoners van Reeth ontvangen jaarlijks een bedrag van ruim 5.000 euro, als compensatie voor de overlast die ze ervaren door de windmolens. Van elke opgewekte MWh gaat 25 eurocent naar het buurtschap. Dit bedrag wil een aantal inwoners van Reeth nu in een eigen zonnepark steken. Daarom hebben ze hun eigen coöperatie opgericht, waar inwoners uit het buurtschap lid van kunnen worden.
‘Veel van de huizen in onze buurt zijn oud en lastig te isoleren, maar we willen wel graag bijdragen aan meer duurzaamheid. Zo kwamen we op het idee om onze eigen energie op te wekken met zon. Eerst dachten we aan zonnepanelen op het dak van een schuur, tot een varkenshouder ook een stuk grond beschikbaar stelde’, vertelt Rob Schleper, een van de initiatiefnemers.

Reeth wil goed voorbeeld zijn voor anderen

Het zonnepark komt aan de Wolfhoeksestraat, tussen de snelweg A15 en de Olympiasingel in Elst. Nog eens 120 panelen komen op een varkensschuur van de grondeigenaar, die ook lid is van de coöperatie. ‘Met het park willen we meer dan alleen energie opwekken. We willen het mooi inrichten, met hagen, nestkasten en andere landschapselementen, zodat het leidt tot meer biodiversiteit. Het moet een goed en inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.’ Bureau Oostzee uit Elst heeft een ontwerp voor Zonnepark Reethse Veld gemaakt.

Samen strijden voor een betere leefomgeving

Voor de realisatie van het zonnepark werkt Leefbaar Reeth samen met stichting Wiek-II, dat ook Windpark Nijmegen-Betuwe heeft ontwikkeld. In 2015 stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State, toen de buurtvereniging de komst van de windmolens had aangevochten. Nu vinden ze elkaar in de strijd voor een betere leefomgeving.
‘Vanaf het eerste begin, toen het plan voor het windpark nog een plan was, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Ook toen de windmolens er eenmaal stonden hebben we contact gehouden en is het onderlinge vertrouwen gegroeid. We zijn heel blij met de samenwerking met Wiek-II. Om ons plan te kunnen realiseren hebben we mensen nodig met knowhow. Die hebben zij in huis. Met dit project laten we zien dat je samen verder komt. Ook daarin willen we een voorbeeld zijn.’


Lees ook Zonnepark én nieuwe natuur tussen de Elster rails op de Gelderlander.nl


Onderdeel van Energielandschap de Grift

Zonnepark Reethse Veld wordt een onderdeel van het Energielandschap de Grift, dat Wiek-II langs de A15 wil realiseren. Pim de Ridder van Wiek-II: ‘Op de Grift bouwen we aan een nieuwe duurzame energievoorziening in handen van burgers. Naast de vier windmolens legt Energiecoöperatie WPN hier in 2021 Zonnepark de Grift aan. De leden leggen geld in om het project te realiseren en worden zo samen eigenaar van de zonnepanelen. De opbrengsten uit de stroomverkoop komt in de vorm van rendement bij hen terug. Het initiatief uit Reeth, dat ook uitgaat van lokaal eigenaarschap, past daar uitstekend bij.’

Projectvoorbereiding

In oktober 2021 verleende gemeente Overbetuwe een omgevingsvergunning voor het zonnepark. De volgende stap is de aanvraag van de SDE+, dit is subsidie van de overheid die noodzakelijk is om het project rendabel te maken.

Zonnepark Reethse Veld in cijfers

Aantal zonnepanelen: 9.000
Stroom voor ruim 1.000 huishoudens
Verwachte bouw: 2022
Eigendom: Zonnecoöperatie Reethse Veld