Zonnepark Teersche Sluispolder

Energiecoöperatie Heumen werkt samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos aan een zonnepark van 20 hectare tussen Maas-Waalkanaal en A73. Het zonnepark komt te liggen achter het Maïsdoolhof in Malden aan de Westerkanaaldijk tot aan de Burchtselaan. Het park gaat stroom opwekken voor ongeveer 9.000 huishoudens. Daarmee draagt het project bij aan de ambitie van gemeente Heumen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De Heumense coöperatie is beoogd eigenaar van Zonnepark Teersche Sluispolder voor minimaal 50%. Zo komt het project voor een groot deel in lokale handen. Inwoners van gemeente Heumen kunnen meedenken en meedoen door lid te worden van de coöperatie. Leden werken samen de mogelijke participatievormen uit.

Samen met inwoners

De coöperatie wil bij de ontwikkeling zoveel mogelijk samenwerken met lokale ondernemers, bedrijven en gemeente. Het project willen we vormgeven samen met de inwoners van de gemeente Heumen. Een bijzondere groep belanghebbenden zijn de omwonenden van het project, waarmee we nauw overleg zullen voeren. Om zoveel mogelijk Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt Energiecooperatie Heumen bijgestaan door Wiek-II.

Aandacht voor natuur

De initiatiefnemers willen er een project van maken dat goed is ingepast in de omgeving. Dat betekent dat er veel aandacht is voor het behoud en versterken van de natuur rondom het zonnepark. Denk aan het creëren van poelen en hagen, de aanleg van een bijenhotel of zelfs een voedselbos. Daarnaast wordt in het zonnepark zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en realiseren we een deel extra natuur inclusief een leefgebied voor dassen.

Projectvoorbereiding

In 2021 kwam het plan voor Zonnepark Teersche Sluispolder als beste uit de bus bij een tender van gemeente Heumen. Daarmee geeft de gemeente aan in principe mee te werken aan de omgevingsvergunning. De eerstvolgende belangrijke stap is het aanvragen en verkrijgen van deze vergunning. Daarna kan SDE++ subsidie worden aangevraagd. De bouw kan van start als vergunning, SDE++ subsidie en de netaansluiting zeker zijn.

Eerste stap naar een lokale energievoorziening 

De energietransitie slaagt alleen als we iedereen meekrijgen. Energieprojecten moeten dan ook meer opleveren dan alleen duurzame energie. Dat begint met het lokale eigendom in het project via Energiecoöperatie Heumen. De opbrengsten van de stroomverkoop blijven in onze eigen dorpen. Als eigenaar hebben we zeggenschap over wat er met de opgewekte stroom gebeurt. Maar het gaat een stap verder. We willen samenwerken aan een nieuwe lokale energievoorziening en het verbinden van lokale energie-opwek aan lokale energielevering. Als onderdeel van de duurzame energievoorziening van Nijmegen en omgeving (‘Nieuwe Nuts’) kan Zonnepark Teersche Sluispolder een bouwsteen worden van deze lokale energievoorziening. 

Kijk voor meer informatie of lid worden op de website van Energiecoöperatie Heumen.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.