Een aantal Wijchense ondernemers werkt aan windmolens naast industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Zij hebben zich verenigd in Wind in Wijchen BV. De organisatie streeft naar een brede participatie van burgers en lokale bedrijven.

Naast wind ziet de organisatie kansen om dichtbij het park extra energie op te wekken met zonnepanelen op de daken van industrieterrein Bijsterhuizen, op landbouwgrond en in waterbekkens. Hiervoor is 7,5 hectare in voorbereiding.

Gedragscode Windenergie

Binnen de gemeente Wijchen geldt een Gedragscode Windenergie. Deze code gaat een stap verder dan de Nederlandse wet vereist. Belangrijke punten uit de gedragscode zijn:
– Omwonenden, die binnen 1 km van de windmolens in Wijchen wonen, hebben inspraak in het proces. Hiervoor worden een Burgerplatform en een Gebiedsfonds opgericht.
– In een Werkatelier met direct omwonenden en andere partijen worden voorwaarden voor het windpark geformuleerd.
– Met een Draagvlakpeiling wordt het draagvlak voor windenergie onder inwoners van de gemeente Wijchen gepeild.
– De gemeente neemt de uitkomsten van Werkatelier en Draagvlakpeiling mee in de besluitvorming over het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning.

Blijf op de hoogte

Burgers en bedrijven die interesse hebben in dit project: stuur een bericht naar Wind in Wijchen.
Of meld je hiernaast aan voor onze nieuwsbrief.