Wind in Wijchen

Lokale ondernemers uit Wijchen hebben zich in 2014 verenigd in Wind in Wijchen BV. Hun ambitie is om samen met inwoners en lokale bedrijven eigen, duurzame energie op te wekken. 

Zon- en Windenergie bij Bijsterhuizen in Wijchen

Wind in Wijchen bereidt al een aantal jaar een park met drie windmolens bij industrieterrein Bijsterhuizen voor. Via een bewonersplatform is er geregeld overleg met omwonenden. In Wijchen geldt een Gedragscode met voorwaarden voor windenergie. Zo moeten minstens twee op de drie huishoudens in een straal van één kilometer rond de windmolens met de plannen instemmen.

Inmiddels werkt Wind in Wijchen aan plannen om deze windmolens te combineren met een zonneweide van zo’n acht hectare. Wind en zon samen kunnen samen genoeg energie opwekken voor 11.300 huishoudens. Dit is 65% procent van het aantal huishoudens in de gemeente Wijchen. Daarmee kan Wind in Wijchen een belangrijke bijdrage leveren aan het voornemen van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn.

Door wind en zon te combineren ontstaat een nieuw energielandschap met kansen om vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen, iets waar de energiemarkt steeds meer om vraagt.

Zeggenschap voor inwoners en bedrijven

Wind in Wijchen wil het energielandschap ontwikkelen samen met inwoners, gemeente en lokale partijen. Het is de bedoeling dat Wijchenaren inspraak krijgen over het ontwerp en zeggenschap over de stroom die straks wordt opgewekt. De manier waarop deze participatie vorm gaat krijgen moet nog worden bepaald.

Lees meer over energiepark Wind in Wijchen