24-05-2018

Projecten

Op deze pagina zie je de duurzame energieprojecten waar Burgers Geven Energie zich mee bezighoudt. Sommige projecten zijn al afgerond en andere staan nog in de kinderschoenen. Bij de ontwikkeling van deze projecten staat de betrokkenheid van burgers centraal en vaak worden burgers ook eigenaar van deze projecten. Dat betekent dat ze zelf kunnen meeprofiteren van de opbrengst en kunnen bepalen waar de rest van de opbrengst naartoe gaat.

Duurzame energie voor 17 gemeenten

De duurzame projecten op deze pagina gaan vanaf 2023 alle energie leveren voor 17 gemeenten in Zuid-Gelderland. Het gaat dan om de energie die de gemeenten zelf gebruiken. Bijvoorbeeld voor straatverlichting, eigen gebouwen en de stroom voor sportclubs. De projecten op deze pagina bestaan met name uit zonneparken en windmolens maar we zijn ook bezig met andere soorten energie zoals waterkracht bij Grave en geothermische energie (warmte uit de grond) bij Zonnepark de Grift. Klik voor meer informatie over de projecten op de titels van de projecten.

Energiepark Oud-Dijk Zuid in Zevenaar en Montferland

Energiepark Oud-Dijk Zuid

Als een melkveehouder en varkensboer de krachten bundelen is er veel mogelijk. Kijk maar naar het Gelderse Babberich, vlakbij de grens met Duitsland. Twee boeren uit het buurtschap Oud-Dijk Zuid namen het initiatief om met de gemeente Zevenaar in gesprek te gaan over een nieuwe, duurzame, bestemming voor hun landbouwgrond. Inmiddels liggen er voorzichtige plannen om -samen met Wiek-II- een energiepark te ontwikkelen, met wind, zon en opslag.

Fabrieksterrein de Emptepol

Ten oosten van Arnhem, net over de IJssel, vind je steenfabriek de Emptepol. De fabriek werd 25 jaar geleden definitief gesloten en ligt er sindsdien verlaten bij. Een nieuwe bestemming voor het kansrijke terrein, dat direct aan het water ligt, is er nog niet. Als het aan Wiek-II ligt komt hierin verandering.

Waterkracht stuw Grave

Precies op de grens van Gelderland en Noord-Brabant ligt de stuw van Grave. Deze historische waterkering in de Maas is een van de weinige plekken in Nederland die zich leent voor een waterkrachtcentrale. Wiek-II en Royal HaskoningDHV onderzoeken de kansen.

Zonnepark Overbetuwe

Langs de snelweg A15 en de Betuwelijn, tussen de knooppunten Valburg en Ressen, is een van de grootste energieprojecten in de regio in voorbereiding. Hier wordt gewerkt aan Zonnepark Overbetuwe, met 160.000 zonnepanelen groot genoeg om 13.000 huishoudens per jaar van duurzame elektriciteit te voorzien. Burgers Geven Energie wil het project zo regionaal mogelijk maken.

Mogelijke locatie voor windmolens langs A73 bij Heumen

Windpark Heumen/A73

Gemeente Heumen wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit kan met zonne-energie maar om dit doel te bereiken, zijn windmolens in Heumen hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk. De gemeente doet daarom onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. En de mening van haar burgers hierover. Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten met burgers geweest en heeft de gemeente een beeld bij de […]

Duurzaam Gelders Eiland

Nu is het landschap bij Rijnwaarden nog een combinatie van kleidijken, afgravingen en steenfabrieken. Straks kan het gebied duurzame energie gaan leveren. Op en rondom de kleidijk bij het dorp Spijk is ruimte voor een nieuw energielandschap.

Luchtfoto van het drijvende zonnerpark op het gietwaterbassin in Bergerden, bij Huissen.

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Tussen de tuinbouwkassen in Lingewaard wordt sinds de zomer van 2018 duurzame energie opgewekt. Op 31 augustus vond de officiële opening plaats van drijvend zonnepark Lingewaard. Ruim 6000 zonnepanelen leveren stroom voor circa 600 huishoudens. Coöperatie Lingewaard Energie heeft het drijvend zonnepark samen met andere partners in het gebied ontwikkeld. De coöperatie is mede-eigenaar van het […]

Windpark Wijchen Bijsterhuizen

Een aantal Wijchense ondernemers werkt aan windmolens naast industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Zij hebben zich verenigd in Wind in Wijchen BV. De organisatie streeft naar een brede participatie van burgers en lokale bedrijven. Naast wind ziet de organisatie kansen om dichtbij het park extra energie op te wekken met zonnepanelen op de daken van industrieterrein […]

Logo van windpark koningspleij

Windpark Koningspleij

Langs de Pleijroute in Arnhem wordt de laatste hand gelegd aan de ruimtelijke inpassing van windpark Koningspleij. Dit park telt straks vier windmolens, waarvan er drie samen windpark de Pleij vormen.

Illustratie van hoe het nieuwe energielandschap bij Nijmegen, met zonnepark de grift, eruit zou kunnen zien.

Zonnepark de Grift

Wiek-II werkt samen met coöperatie WindpowerNijmegen aan Zonnepark de Grift, een zonnepark van 7,5 hectare onder de molens van windpark Nijmegen-Betuwe. Met windmolens en een zonnecentrale samen op één plek ontstaat bij De Grift een heel nieuw energielandschap. Efficiënter energie opwekken met Zonnepark de Grift De stroom uit de windmolens en de zonnecentrale gaat straks […]

Foto van Windpark Nijmegen met ondergaande zon

Windpark Nijmegen-Betuwe

Foto: Christine Wevers In een recordtijd van nog geen vier jaar heeft coöperatie WindpowerNijmegen haar eigen Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd. Windpark Nijmegen-Betuwe is vrijwel volledig in handen van de leden/aandeelhouders van WindpowerNijmegen. Bij de ontwikkeling hiervan zijn de leden bij belangrijke besluiten in de voorbereiding betrokken geweest: van de keuze voor de windmolens tot aan de vorm […]

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg wat er in je eigen omgeving op stapel staat.

  • Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

Delen via