24-05-2018

projecten

Waterkracht stuw Grave

Precies op de grens van Gelderland en Noord-Brabant ligt de stuw van Grave. Deze historische waterkering in de Maas is een van de weinige plekken in Nederland die zich leent voor een waterkrachtcentrale. Wiek-II en Royal HaskoningDHV onderzoeken de kansen om hier een centrale aan te leggen van 0,5 MW in opdracht van de gemeenten Grave en Heumen. Genoeg om ruim 1.100 huishoudens in Heumen en Grave te voorzien van duurzaam opgewekte energie uit water.

Zonnepark Overbetuwe

Langs de snelweg A15 en de Betuwelijn, tussen de knooppunten Valburg en Ressen, is een van de grootste energieprojecten in de regio in voorbereiding. Hier wordt gewerkt aan Zonnepark Overbetuwe, met 160.000 zonnepanelen groot genoeg om 13.000 huishoudens per jaar van duurzame elektriciteit te voorzien. Burgers Geven Energie wil het project zo regionaal mogelijk maken.

Windpark Heumen/A73

Bij de realisatie van een windpark langs de A73 tussen Dukenburg en Malden wil stichting Wiek-II de laatste stand in de windtechniek samenbrengen. Samen met ontwikkelaar Blue Bear Energy. Beide willen graag burgers laten participeren in het project, zodat zij deels het eigendom in handen krijgen. Een eigen coöperatie in Heumen kan deze deelname van […]

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Tussen de tuinbouwkassen in Lingewaard wordt sinds de zomer van 2018 duurzame energie opgewekt. Op 31 augustus vond de officiële opening plaats van drijvend zonnepark Lingewaard. Ruim 6000 zonnepanelen leveren stroom voor circa 600 huishoudens. Coöperatie Lingewaard Energie heeft het drijvend zonnepark samen met andere partners in het gebied ontwikkeld. De coöperatie is mede-eigenaar van het […]

waterkracht doesburg

Waterkracht in Doesburg

Een landschap vol grote rivieren vraagt om het opwekken van duurzame energie door waterkracht. De regio Arnhem-Nijmegen heeft hiervoor veel potentie. Zoals de stuw bij Doesburg in de Oude IJssel. De ontwikkeling van een waterkrachtproject op deze locatie is ver gevorderd. Hoewel nog klein (500 kW) zet het project de toon voor gebruik van waterkracht in de regio.

Windpark Wijchen Bijsterhuizen

Een aantal Wijchense ondernemers werkt aan een toekomstig windpark naast industrieterrein Bijsterhuizen. Zij hebben zich verenigd in Wind in Wijchen BV. De organisatie streeft naar een brede participatie van burgers en lokale bedrijven. Naast wind ziet de organisatie kansen om dichtbij het park extra energie op te wekken met zonnepanelen op de daken van industrieterrein […]

Windpark Koningspleij

Langs de Pleijroute in Arnhem wordt de laatste hand gelegd aan de ruimtelijke inpassing van windpark Koningspleij. Dit park telt straks vier windmolens, waarvan er drie samen windpark de Pleij vormen. Windpark Koningspleij wordt opgetuigd door Outsmart BV en energieleverancier Pure Energie. Eén windturbine is gepland op het terrein van Industriepark Kleefsewaard en wordt door […]

Zonnepark de Grift

Zonnepark De Grift

Zonnepark de Grift is na Windpark Nijmegen-Betuwe het tweede grote project van coöperatie WindpowerNijmegen. Net als het windpark wordt het zonnepark eigendom van burgers in de regio. Het zonnepark, dat zo’n 7,5 hectare beslaat, wordt aangelegd onder de molens van het windpark. In het project werken WindpowerNijmegen en Wiek-II opnieuw nauw samen. Naar verwachting start […]

Windpark Nijmegen-Betuwe

Foto: Windpark Nijmegen-Betuwe (fotograaf Christine Wevers) In een recordtijd van nog geen vier jaar heeft coöperatie WindpowerNijmegen haar eigen Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd. Het park, met vier windmolens, levert sinds eind 2016 duurzame energie en ligt in Nijmegen-Noord, langs de snelweg A15. Windpark Nijmegen-Betuwe is vrijwel volledig in handen van de leden/aandeelhouders van WindpowerNijmegen. Bij de ontwikkeling […]

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg wat er in je eigen omgeving op stapel staat.