Energiepark Oud-Dijk Zuid

Twee boeren uit Oud-Dijk Zuid, Joris Gieling en Theo Holleman, namen het initiatief om met de gemeenten in gesprek te gaan over een nieuwe, duurzame bestemming voor hun landbouwgrond. Met het Energiepark Oud-Dijk Zuid willen ze energie opwekken, opslaan in waterstof en omzetten in warmte.

Het idee is om in Energiepark Oud-Dijk Zuid duurzame energie op te wekken met wind en zon. Ook wordt onderzocht of omzetting naar waterstof of warmte mogelijk is. In totaal moet het energiepark 70 GWh energie opwekken. Ruim genoeg om alle 23.000 huishoudens in de omliggende wijken en dorpen van groene stroom te voorzien. Voor de realisatie van hun plannen hebben de grondeigenaren samenwerking gezocht met Wiek-II.

Bekijk hieronder het verhaal van energiepark Oud-Dijk Zuid en Peperbus Energie in een korte film van drie minuten:

Energie voor de mensen uit de buurt

Het energiepark krijgt een lokaal stempel. De opgewekte stroom blijft in de regio. Iedereen die wil, kan meedenken over het plan en de inpassing van het park in de omgeving. Ook kunnen burgers lid worden van Peperbus Energie. Zo wordt de energie lokaal en van de mensen uit de buurt.

Landbouw in combinatie met duurzame energie

De plannen voor de grond in Oud-Dijk Zuid zijn innovatief. Niek Willemsen (Wiek-II):’ Wat dit project zo bijzonder maakt is dat we landbouw combineren met de opwek van duurzame energie. Het boerenbedrijf kan tussen windmolens en zonnepanelen als vanouds doorgaan. Koeien blijven grazen en houden het gras kort en de tractor kan er gewoon nog doorheen. Met deze dubbele functie van de grond slaan we twee vliegen in één klap.’

Een prachtige foto van een koe van melkveehouderij de Vlottenburg in Oud-Dijk Zuid. Een van de boerderijen die hun landbouw wil combineren met duurzame energie.

Een prachtige foto van een koe van melkveehouderij de Vlottenburg in Oud-Dijk Zuid. Eén van de boerderijen die hun landbouw wil combineren met duurzame energie.

Opslag van duurzame energie

De partijen denken bovendien na over de mogelijkheden om een overschot aan opgewekte energie op het terrein op te slaan. ‘De plannen zijn nog pril, maar het onderzoeken van de mogelijkheden voor opslag van energie is hier zeker de moeite waard’. ‘Vraag en aanbod van energie kunnen we dan veel beter op elkaar afstemmen’. Technische mogelijkheden voor opslag bevinden zich nog in een beginstadium.

Peperbus Energie Coöperatie

Om burgers actief te betrekken bij Energiepark Oud-Dijk Zuid is in 2019 de coöperatie Peperbus Energie opgericht. Iedereen met interesse voor het project kan lid worden.

Technische weetjes

Energiepark met: windmolens, zonnepanelen, energieopslag en -omzetting
Totale productie (in potentie): 70 GWh/jaar
Energie voor: 23.000 lokale huishoudens en Babberichse Boeren
Organisatie: Coöperatie Peperbus Energie i.o., Stichting Wiek-II, Burgers Geven Energie

Update najaar 2021

Helaas ligt verdere invulling van de plannen voorlopig stil. In 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar een beleid aangenomen dat de ontwikkeling van windmolens zo goed als uitsluit. Het is daarnaast waarschijnlijk dat de gemeente op de locatie in Oud-Dijk Zuid voorrang geeft aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De kans om samen met burgers en lokale bedrijven een eigen, lokale energievoorziening op te zetten is daarmee vooralsnog niet opgepakt. Dat vinden we erg jammer. Op dit moment maken wij dus pas op de plaats. Wij laten het je weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Heb je vragen? Laat het ons weten via info@burgersgevenenergie.nl.