Peperbus Energie

Om burgers te betrekken bij Energiepark Oud-Dijk Zuid in de gemeente Zevenaar is op 3 juli 2019 de coöperatie Peperbus Energie gestart. Iedereen met interesse voor het project kan lid worden. Leden van de coöperatie bepalen de inrichting en plannen voor het energiepark, kunnen meedenken over vormen van participatie en mee-investeren.

Belangstelling? Meld je aan als lid via het formulier op deze pagina.

Coöperatie Peperbus Energie

Peperbus Energie is een coöperatie van en voor burgers. Met de coöperatie gaan we zelf lokaal duurzame energieprojecten opzetten om te voorzien in onze eigen energiebehoefte. Zo zijn we niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. We houden de regie over onze energievoorziening en dragen bij aan een duurzamere wereld.

De opbrengsten blijven in de buurt: de omliggende dorpen en wijken – Babberich, Didam-Zuid en Groot Holthuizen – krijgen groene stroom. De winsten uit stroomverkoop gaan in de eigen portemonnee of naar projecten om de leefbaarheid van onze wijken en dorpen te behouden. Leden van Peperbus Energie bepalen samen waar de opbrengsten aan worden besteed.

Voor wie is Peperbus Energie?

Iedereen uit de omgeving van Oud-Dijk Zuid – inwoners van Babberich, Groot Holthuizen, Didam en Zevenaar – kan lid worden van Peperbus Energie.

Wat houdt een lidmaatschap van de coöperatie in?

• Als lid ontvang je de digitale nieuwsbrief.
• Je wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten en excursies.
• Bij Peperbus Energie ontmoet je buurtgenoten die zich ook graag inzetten voor duurzame energie en de leefbaarheid van de wijken en dorpen in de buurt.
• Als lid kun je meedenken over en meedoen aan de projecten die de coöperatie gaat opzetten en over de manier waarop de coöperatie vorm krijgt.
• Leden kunnen als eerste investeren in projecten van Peperbus Energie.

Een lidmaatschap van de coöperatie kost na de officiële oprichting bij de notaris € 10 per jaar. Een lidmaatschap verplicht tot niets en kan ten allen tijde worden opgezegd.

Hoe is de coöperatie georganiseerd?

Peperbus Energie is een coöperatie in oprichting. Geïnteresseerden kunnen zich melden voor een (interim) bestuursfunctie. Samen met andere leden gaat het bestuur de koers van de coöperatie uitzetten. Leden kunnen meedenken in werkgroepen en via bijeenkomsten van Peperbus Energie.

Initiatiefnemers

Coöperatie Peperbus Energie is mede tot stand gekomen door de inzet van Joris Gieling en Theo Holleman. Deze boeren willen voor hun grond beschikbaar stellen voor Energiepark Oud-Dijk Zuid, met opwek van duurzame energie voor de lokale gemeenschap. De initiatiefnemers werken samen met Wiek-II, de stichting die burgers in de regio Arnhem-Nijmegen helpt bij het opzetten van duurzame energie-initiatieven. Ook coöperatie Peperbus Energie kan bij de ontwikkeling en uitvoering van energieprojecten rekenen op steun van Wiek-II.

Hoezo de naam Peperbus?

Wie kent ze niet: de kleine grijze transformatorhuisjes, die her en der in ons landschap verspreid staan. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ons elektriciteitsnetwerk. De transformator in het huisje zet opgewekte elektriciteit, van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen om van zogenaamde midden- naar laagspanning. Zo wordt de opgewekte elektriciteit (meestal 100 volt) geschikt gemaakt voor het gebruik in onze huizen (230 volt). Peperbus is een oud woord voor transformatorhuisje.

Op de foto: Eén van de twee eerste transformatorhuisjes (peperbussen) in de Liemers. Deze werd in 1914 geplaatst voor het postkantoor in Didam. De andere stond in Loil voor café Schaars.

Update najaar 2021

Verdere invulling van de plannen ligt voorlopig helaas stil. In 2020 heeft de gemeenteraad van Zevenaar een beleid aangenomen dat de ontwikkeling van windmolens zo goed als uitsluit. Het is daarbij waarschijnlijk dat de gemeente op de locatie in Oud-Dijk Zuid voorrang geeft aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De kans om samen met burgers en lokale bedrijven een eigen, lokale energievoorziening op te zetten is daarmee vooralsnog niet opgepakt. Dat vinden we erg jammer. Op dit moment maken wij dus pas op de plaats. Wij laten het je weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Heb je vragen? Laat het ons weten via info@burgersgevenenergie.nl.