Burgers Geven Energie is de plek voor burgerinitiatieven die bijdragen aan een duurzame energietransitie. Verspreid over de regio zijn verschillende groepen burgers bezig met het realiseren van duurzame energieprojecten.

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Denk bij hernieuwbare energie bijvoorbeeld aan zonneparken, windmolens en warmtewisselaars. De overstap naar hernieuwbare energie is noodzakelijk omdat fossiele brandstoffen opraken met hogere energiekosten en zelfs het risico op conflicten tot gevolg. Bovendien stoten deze brandstoffen ook schadelijke (broeikas)gassen zoals CO2 uit. Dit leidt tot opwarming van de aarde met grote gevolgen. Om volgende generaties op te laten groeien in een betaalbare en mooie wereld willen wij zo snel mogelijk overstappen op duurzame energie.

In Nijmegen-Noord hebben meer dan duizend inwoners zelf de energietransitie in gang gezet door de bouw van vier windmolens.
In Nijmegen-Noord hebben meer dan duizend inwoners zelf de energietransitie in gang gezet door de bouw van vier windmolens.

Energietransitie door participatie van burgers

Verschillende burgers zien steeds meer voordelen in het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Het opwekken van deze energie levert namelijk winst op. Verder kan de winst ook gebruikt worden voor projecten in de omgeving.
Zo gaat deze winst niet naar grote maatschappijen maar naar de lokale economie en eigen woonplaats. Daarnaast zijn inwoners ook niet meer afhankelijk van grote partijen voor hun stroom. De levering van die stroom ligt ten slotte in handen van burgers die ze kennen en vertrouwen. Maar bovenal zorgt het natuurlijk ook voor een schonere omgeving en mooiere aarde.

Bij Huissen is door participatie van burgers het grootste drijvende zonnepark van Europa ontstaan.
Bij Huissen is door participatie van burgers het grootste drijvende zonnepark van Europa ontstaan.

Op deze website vind je een overzicht van collectieve energieprojecten en energiecoöperaties opgezet door burgers in de regio Arnhem РNijmegen. Op dit moment zijn acht burgercoöperaties vertegenwoordigd op onze site. Daarnaast kun je informatie vinden over meer dan 10 zonneparken en zonnedaken, windmolenparken en zelfs een waterkrachtcentrale opgezet door burgers. Deze projecten worden onder andere gerealiseerd in Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Heumen. Tot slot vind je ook het laatste nieuws over de energietransitie door burgers in onze regio.