waterkracht doesburg

Een landschap vol grote rivieren vraagt om het opwekken van duurzame energie door waterkracht. De regio Arnhem-Nijmegen heeft hiervoor veel potentie. Zoals de stuw bij Doesburg in de Oude IJssel. De ontwikkeling van een waterkrachtproject op deze locatie is ver gevorderd. Hoewel nog klein (500 kW) zet het project de toon voor gebruik van waterkracht in de regio.

Het bedrijf Oryon Watermill zet eigen technologie in voor een visvriendelijke waterturbine die goed werkt, ondanks het kleine hoogteverschil en de geringe stroming hier. De omgevingsvergunning van de Gemeente Doesburg en de watervergunning van het Waterschap Rijn en IJssel zijn binnen. Nadat de productiesubsidie voor duurzame energie (SDE+) is toegekend kan de bouw van de waterkrachtcentrale starten. Dit is naar verwachting later in 2017. Oryon wil samen met Rijn en IJssel Energie Coöperatie burgers laten deelnemen in het project.

Meer informatie: wkcdoesburg.nl
Contact: info@wkcdoesburg.nl 0f 026-2020299