Hier opgewekt: Crowdfunding eenvoudig zelf organiseren

Dag en tijd: nog te bepalen

Voor duurzame energieprojecten maken coöperaties en initiatieven vaak gebruik van ‘crowdfunding’ om geld op te halen. Deze ‘crowdfunding’ is veelal in de vorm van uitgifte van participaties: coöperatiecertificaten, projectaandelen, obligaties of leningen. De inleg van deelnemers gebruiken coöperaties om (deels) eigenaar te worden van of geld uit te lenen voor realisatie van opwekprojecten, zoals bijvoorbeeld bij het Windpark Nijmegen-Betuwe en Drijvend Zonnepark Lingewaard.

Om participaties te kunnen uitgeven moet je de uitgifte voorbereiden: communicatie, informatiedocumenten, inschrijfproces etc. Ook moet je rekening houden met de wettelijke vereisten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat klinkt ingewikkeld, maar valt mee als je gebruik maakt van bestaande ervaringen en voorbeelden. Econobis, het administratiepakket van de gezamenlijke energiecoöperaties, biedt hiervoor een klant en klaar digitaal inschrijfproces.

In deze huiskamersessie maak je kennis met voorbereiding en uitvoering om geld op te halen voor je projecten (d.m.v. uitgeven van participaties, bv. obligaties of aandelen). We geven een overzicht van wat je moet regelen, welke brochures en reglementen je nodig hebt en hoe je voldoet aan de AFM vereisten. We demonstreren de Econobis aanmeldstraat voor participaties in projecten. We delen ervaringen van gebruikers (Traais Energie Collectief, Deltawind) en gaan in op beheer na afronding van de campagne.