Drijvend Zonnepark Lingewaard

Tussen de tuinbouwkassen in Lingewaard wordt sinds 2018 duurzame energie opgewekt. Ruim 6000 zonnepanelen leveren stroom voor circa 600 huishoudens. Coƶperatie Lingewaard Energie heeft het drijvend zonnepark samen met andere partners in het gebied ontwikkeld. De coƶperatie is mede-eigenaar van het project, dat deels door crowdfunding tot stand kwam.

Nederland geschikt voor drijvende zonnepanelen op water

Het drijvend zonnepark ligt in een gietwaterbassin in het glastuinbouwgebied Bergerden. In dit waterbekken van 3,5 hectare wordt regenwater verzameld voor bewatering van de kassen. Dit project laat zien dat ook oppervlaktewater, door een creatieve oplossing, geschikt is voor het opwekken van duurzame energie. Bijkomend voordeel is dat de zonnepanelen de verdamping van water in het bassin verminderd. Dit is vooral in droge periodes een uitkomst. Door de schaduw van de zonnepanelen groeien er ook minder algen in het het bassin.

In onderstaande korte video legt Pieter Saakman van Lingewaard Energie uit hoe ze zijn begonnen met het drijvende zonnepark:

Met het vele binnenwater dat in Nederland beschikbaar is, biedt deze innovatieve manier om zonne-energie op te wekken perspectief voor de toekomst. Het nieuwe zonnepark is het grootste drijvende zonnepark op het Europese vasteland.

De duurzame elektriciteit die het park opwekt wordt door het Nijmeegse energiebedrijf Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio.

Meer informatie: http://www.lingewaardenergie.nl/
Contact: info@LingewaardEnergie.nl