UITGESTELD: scenario´s voor Slijk-Ewijk en Loenen

Hoe kunnen we Slijk-Ewijk en Loenen van eigen duurzame energie voorzien, met minimale impact op het landschap en maximaal profijt voor de bevolking? Over die vraag buigt een groep dorpsbewoners zich. Op dinsdag 24 november 2020 was een bijeenkomst gepland om een aantal scenario’s voor een eigen lokale duurzame energievoorziening met elkaar te bespreken. Deze is uitgesteld. Een nieuwe datum volgt binnenkort.

Op de hoogte blijven? Vul het formulier onderaan deze pagina in.

De ingrediënten voor een eigen lokale energievoorziening zijn verzameld tijdens een overleg medio september waar zo’n 25 inwoners uit het dorp aan deelnamen. Met de input is een kerngroep aan de slag gegaan om een aantal modellen voor lokaal opgewekte energie te ontwikkelen. Het gaat dan om de best beschikbare techniek voor het dorp en manieren voor de bevolking om mee te doen.

Landelijk karakter bewaren

‘Een voorwaarde is dat het plan draagvlak heeft in het dorp en dat het landelijk karakter van het gebied bewaard blijft´, zegt Joost Lindner, een van de vier kerngroepleden. ´Verder streven we naar een betrouwbare, marktconforme energieprijs en een reëel rendement. Eventuele winst komt ten goede aan de gemeenschap en iedereen uit het gebied rondom Slijk-Ewijk en Loenen moet mee kunnen doen, ongeacht hoe dik je portemonnee is.’

Voorkeur voor zon

Als het gaat om de techniek gaat de voorkeur van de kerngroep uit naar de opwek van zonne-energie. Dat neemt niet weg dat ook andere schone technieken, zoals wind en waterstof, onder de loep worden genomen. ‘Als er windenergie in het buitengebied van Slijk-Ewijk komt – zoals de gemeente Overbetuwe wil– vinden we het onverkropbaar als dat geen eigendom van onze gemeenschap wordt. In dat geval kan een dorpsmolen uitkomst bieden. Waterstof zien we als mogelijke optie voor de vervanging van gas in de verdere toekomst. Als we dat willen moeten we daar nu al rekening mee houden in de plannen.’

Iedereen is welkom

Wat betreft participatievorm wil de kerngroep nog geen keuze maken. ´Het is nu nog niet nodig om binnen de structuur van een rechtspersoon te werken. Iedereen is welkom om deel te nemen aan het initiatief. Zo kan je altijd instappen. Als kerngroep zoeken we vragen uit en bereiden we beslissingen voor. De uiteindelijke richting moet worden bepaald door een brede groep binnen Slijk-Ewijk.´

Bij de verkenning naar het ideale model voor Slijk-Ewijk en Loenen krijgt de kerngroep steun van Wiek-II. ‘Hun kennis komt goed van pas bij het berekenen van de energieopbrengsten, voor het maken van een kostenraming en de planning’, aldus Joost. Op de bijeenkomst in november moet de zoektocht klaar zijn en zullen de scenario´s worden voorgelegd.

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen vindt de bijeenkomst online of live plaats.

Meld je aan

Benieuwd en/of wil je ook meedenken? Meld je dan nu aan.