Eigen Energie voor Slijk-Ewijk en Loenen

Slijk-Ewijk en Loenen is een gemeenschap met 470 inwoners in gemeente Overbetuwe. Het dorp aan de dijk wordt omringd door de snelwegen A50 en A15 en de Waal. In het gebied is van alles gaande: er komt een railterminal transportcentrum, het bedrijventerrein Park15 groeit door en – als het aan de overheid ligt – komen langs de snelwegen windmolens en zonneparken.

Volg het verhaal van Slijk-Ewijk en Loenen in stripvorm.

Zelf energie opwekken

Een aantal inwoners wil de ontwikkelingen niet afwachten en heeft het plan gevat om zelf lokaal duurzame energie op te wekken. ‘Zo houden we zeggenschap over wat in onze eigen omgeving gebeurt en blijven de opbrengsten in het dorp’, is de gedachte. De gangmakers hebben Burgers Geven Energie gevraagd om samen op te trekken en dit idee verder uit te werken.

Om de eerste reacties van inwoners te peilen zette Burgers Geven Energie in 2020 haar theaterwagen neer bij dorpshuis Beatrix. Pim de Ridder (Burgers Geven Energie/Wiek-II) schetste met welke technieken het dorp in haar eigen energie kan voorzien.

Hamvraag

De inwoners van Slijk Ewijk en Loenen verbruiken jaarlijks 3,5 MWh aan elektriciteit en 1.005.800 m3 gas om hun huizen te verwarmen. ‘Om deze energie op te wekken zijn diverse toepassingen mogelijk’, aldus De Ridder. ‘Dat kan met windmolens, zonnepanelen, biomassa (met eigen teelt uit de directe omgeving), mestvergisting (van koeien, geiten en kippen), waterkracht in de Waal of waterstof. Welke technieken je kiest zijn in deze fase nog niet van belang. De hamvraag is: willen inwoners samen eigen duurzame energie opwekken? Als daar positief over wordt gedacht, dan zoeken we samen uit op welke manier dat kan.’

Verder verkennen

De reacties in de theaterwagen waren unaniem positief. De helft van de ruim vijftig bezoekers heeft aangegeven mee te willen denken over het plan. ‘Een mooie start. Genoeg om de kansen voor ons dorp samen verder te verkennen’, zegt Joost Lindner, die het idee voor de nieuwe energievoorziening aanzwengelde. ‘Iedereen uit het dorp is welkom om ideeën in te brengen, te luisteren of mee te praten over hoe we ons dorp van eigen energie kunnen voorzien.’

Lees uitgebreid over de plannen Slijk-Ewijk en Loenen energieneutraal.

Eigen stripverhaal

De inwoners van Slijk-Ewijk en Loenen worden in hun zoektocht naar een eigen energievoorziening op de voet gevolgd door cartoonist Roel Venderbosch. Hun avonturen worden opgetekend in een eigen stripverhaal. Benieuwd hoe het ervoor staat?
Volg het verhaal van Slijk-Ewijk en Loenen. 

Maandelijks zijn de tekeningen van Roel ook te zien in het lokale krantje, Dorpsgeluiden, van Slijk-Ewijk en Loenen. Zo blijf je gemakkelijk op de hoogte over de plannen.

Zonnige Energieborrels

Op zondagmiddag 10 april 2022 kwamen inwoners van Slijk-Ewijk en Loenen bijeen tijdens de eerste Energieborrel. We stonden net over de Waaldijk in de uiterwaarden van de Waal.  

Met een drankje in de hand en een heerlijk zonnetje erbij gingen inwoners met elkaar in gesprek over de plannen voor een energieneutraal Slijk-Ewijk en Loenen. Ongeveer dertig inwoners hebben input geleverd om de plannen nog concreter te maken. Aanleiding genoeg voor de werkgroep om nu door te pakken. Verschillende versies worden concreet uitgewerkt om samen tot een goed plan te komen. Intussen wordt uitgezocht hoe we een officiële club kunnen vormen. Nog voor de zomer zullen we elkaar dan weer ontmoeten. Meer informatie over de volgende energieborrel volgt later.  

Kon je niet aanwezig zijn bij de energieborrel van 10 april en ben je wel erg benieuwd naar de plannen? Neem gerust contact op met initiatiefnemer Joost Lindner, hij komt graag op de koffie om de plannen nog eens toe te lichten. Joost is te bereiken via 06-24189757 of joost@lindnermail.com.