Opstart energie-coöperaties Heumen

Gemeente Heumen wil burgers ondersteunen om één of meer lokale coöperaties voor duurzame energie op te richten. Een energie-coöperatie verenigt inwoners en bedrijven om samen energie te besparen en op te wekken. Lokale energiecoöperaties zorgen dat we minder afhankelijk zijn van grote energieleveranciers en versterken de lokale economie. De rol van de gemeente bij het opstarten van energie-coöperaties is vooral faciliteren en het bij elkaar brengen van mensen.

Na een succesvolle avond in april houdt Heumen op maandag 2 juli van 19.30 tot 22.00 uur een vervolgbijeenkomst in het gemeentehuis, Kerkplein 6 in Malden. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die een actieve rol wil spelen in het opzetten van een energie-coöperatie. Bekijk het stappenplan om zelf een energiecoöperatie op te richten.

Programma

De nieuwe wethouder Leo Bosland opent de avond. Vervolgens zijn er enkele korte presentaties van initiatiefnemers en ontwikkelaars die hebben aangegeven met lokale coöperaties te willen samenwerken. Ook is er een landelijke organisatie aanwezig die lokale coöperaties kan ondersteunen. Afhankelijk van de inzet en interesses van de deelnemers wordt onderzocht of één of meer lokale coöperaties opgericht kunnen worden.

Er ligt al een initiatief voor een zogenaamde Postcoderoos coöperatie voor zonne-energie. Inwoners die zelf geen geschikt dak hebben, kunnen deelnemen en zonnepanelen op andermans dak laten leggen. Zo profiteren zij 15 jaar lang profiteren van belastingvoordeel. De initiatiefnemers presenteren hun plannen tijdens deze avond.

Aanmelden of meer weten?

Wil je een actieve rol spelen in het opzetten van een energie-coöperatie? Kom 2 juli naar het gemeentehhuis. Meld je aan via milieu@heumen.nl . Meer informatie vind je op www.heumen.nl/duurzaamheid. Onder het kopje ‘nieuws’ lees je meer over energie-coöperaties.