Symposium Gelderse Einsteinweek

De provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en gemeente Arnhem organiseren voor de 2e keer de Gelderse Einsteinweek. De Einsteinweek is van 18 – 22 februari 2019 op locaties in Arnhem en Nijmegen.

Verschillende wetenschappers en experts nemen je mee in de wereld van nieuwe technologie en innovatie. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de grote opgaven waar we als samenleving voor staan? En wat kunnen we met al deze nieuwe technologieën? De Einsteinweek begint met een symposium. Hieronder een greep uit de sprekers die je bij de opening kunt volgen. Het volledige programma vind je hier.

Nederland van het gas af?

Diederik Samsom gaat in op de vraag hoe Nederland overstapt op andere energiebronnen en wat de rol van overheden, bedrijven en burgers is in deze transitie. Gaat het Nederland lukken om afscheid te nemen van aardgas? Wat is de rol van de overheid en de politiek om de energietransitie te laten slagen? Wat gaan de mensen in Gelderland merken van deze veranderingen?

De circulaire overheid?!

Naast de klimaatopgave en de energietransitie, wordt het circulair maken van onze economie gezien als een belangrijke opgave van deze tijd. Prof. Jan Jonker vertelt over de ontwikkeling van nieuwe businessconcepten en strategieën in relatie tot deze opgave. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de warmte die we gebruiken om ons huis te verwarmen opnieuw gebruiken?

Technologie en de vragen van morgen.

Denker des Vaderlands, René ten Bos werd, Hoogleraar filosofie en managementfilosofie zet , tegendraads en met een brede grijns, vastgeroeste ideeën opzij. Hij biedt een onorthodoxe en toegankelijke kijk op thema’s als water, bureaucratie, dieren en de ecologische catastrofe die de mensheid heet.

Het volledige programma is hier te te bekijken.

Meer weten? Neem contact op via provincieloket@gelderland.nl

Plaats: Gemeente Arnhem, Koningsstraat 38, Arnhem