Samen aan de slag met Duurzaam Druten

Hoe maken we van Druten een energieneutrale gemeente? Drutenaren kunnen op 4 juni hun ideeën inbrengen bij de bijeenkomst ‘Samen aan de slag met duurzaam Druten’, in D’n Bogerd Druten (Van Heemstraweg 53). Het is een vervolg op de eerdere bijeenkomst ‘Samen in gesprek over een duurzaam Druten’.

De bijeenkomst start plenair. Daarna werk je in subgroepen aan een advies uitgebracht de over beleidskeuzes waar de gemeente voor staat. De gemeente gebruikt de input van de avond om een routekaart naar een energieneutrale gemeente te maken.

Programma
19.15 – 19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.30 – 19.40 uur: Welkomstwoord door de wethouder
19.40 – 20.10 uur: Presentatie over kader, vertrekpunten, ambitie en beleidskeuzes
20.10 – 20.15 uur: Toelichting op ‘Samen aan de slag’
20.15 – 20.30 uur: Pauze met koffie en thee
20.30 – 21.15 uur: Samen aan de slag (in 10 groepen)
21.15 – 21.35 uur: Plenaire terugkoppeling in de vorm van pitches van 90 seconden
21.35 – 21.45 uur: Afronding

Bron: gemeente Druten