Rheden: gesprek over windmolens en zonneparken

Gemeente Rheden houdt maandagavond 17 februari een informatiebijeenkomst over windmolens en zonneparken in de gemeente. Daarna gaat ze een beleidskader voor  grootschalige energie-opwekking maken.

CO2-neutraal in 2040

De gemeente Rheden wil in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dat is een grote opgave. Naast onder andere energiebesparing en zonnepanelen op daken, zijn hiervoor windmolens en zonnevelden noodzakelijk. Het is de vraag waar die het beste kunnen komen, hoe die daar op de beste manier geplaatst kunnen worden en hoe inwoners daarbij kunnen meedenken en -doen. Over deze vragen en onderwerpen gaat het gemeentebestuur in gesprek met inwoners en/of belanghebbenden op maandagavond 17 februari. De avond start om 19.00 uur in Het Rhedens, Doesburgsedijk 7 in Dieren.

Wat gebeurt met de input

De opbrengst van deze avond vormt input voor het Beleidskader Grootschalige Opwekking. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hier in het najaar van 2020 een besluit over neemt. Wethouder Dorus Klomberg: “Het is niet meer de vraag of we ons moeten gaan bezighouden met de vraag of het grootschalig opwekken van energie nodig is. Grootschalig opwekken is, naast energiebesparing, gewoonweg keihard nodig omdat onze fossiele brandstoffen opraken. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over waar en hoe we in onze gemeente aan de slag gaan met het op grote schaal opwekken van duurzame energie. En ook belangrijk, op welke wijze onze inwoners hieraan mee willen en kunnen doen.”

Programma maandag 17 februari

  • 18.30 uur Inloop
  • 19.00 uur Welkom
  • 19.10 uur Toelichting op procedure en besluitvorming
  • 19.15 uur Informatie over ruimtelijke inpassing en ruimte voor discussie
  • 19.45 uur Pauze
  • 20.00 uur Participatie door inwoners
  • 20.10 uur Tafelgesprekken
  • 20.50 uur Terugkoppeling en vervolg
  • 21.00 uur Napraten met een drankje
  • 21.30 uur Einde

Locatie

Scholengemeenschap Het Rhedens, Doesburgsedijk 7, Dieren (op 7 minuten loopafstand van het NS Station Dieren).

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar energiek@rheden.nl o.v.v. “aanmelden 17 februari”.

Achtergrond

Op 12 juni 2019 is er tijdens een energiecafé al eens met zo’n 50 inwoners over dit onderwerp van gedachten gewisseld. De uitkomsten van die gesprekstafels neemt de gemeente mee in de voorbereiding van de bijeenkomst op 17 februari.