Presentatie ‘Natuur en landschap in de RES’

In heel Nederland wordt er hard gewerkt aan de Regionale Energie strategieën. Een enorme klus! De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) leveren hier samen met de partners van de Participatiecoalitie actief een bijdrage aan, zodat de regionale energieplannen maatschappelijk gedragen en zorgvuldig ingepast worden. Maar de NMF’s vinden dat het nog beter kan. Ecologische en landschappelijke waarden worden nog onvoldoende meegenomen in de concept RES’en.

Om de 30 RES-regio’s te helpen natuur en landschap op gefundeerde en transparante wijze een plek te geven in de RES hebben de NMF’s in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ ontwikkeld. Op dinsdag 6 oktober wordt de publicatie online gepresenteerd. Een gelegenheid om de inzichten en aanbevelingen uit eerste hand te horen en vragen te stellen aan de auteurs.

Kijk voor meer informatie en aanmelden.