Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe

Deze avond is bedoeld om meer informatie te verstrekken over het omgevingsfonds en vragen te beantwoorden over in te dienen projecten. Heb je een plan voor een buurtproject en zoek je financiering dan is dit een geschikte avond om je te laten informeren over de mogelijkheden via dit fonds.

Leefbaarheid

Het omgevingsfonds is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn de vier woongebieden rondom het windpark: het buurtschap Reeth (Overbetuwe), het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen) en het grondgebied Ressen (Lingewaard en Nijmegen).

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit kunnen projecten zijn voor inwoners uit meer dan één van de vier kernen, maar projecten specifiek voor één kern kunnen ook gesubsidieerd worden. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elke woonkern gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het Omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 24.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde.

Praktische info

Wat: Informatie-avond Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe
Waar: Bezoekerscentrum de Mussenhut, Windpark Nijmegen-Betuwe
Wanneer: Donderdag 23 augustus 2018, 19.30-20.30 uur
Contact: omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl

Aanmelden niet nodig

Meer over het Omgevingsfonds van Windpark Nijmegen-Betuwe lees je hier.