Nijmegen: Voorspoed komt na de ramp

Voor de een is het toch al te laat. De ander denkt dat rampen nodig zijn om weer een ‘gezonde’ leefwereld te creëren. En weer anderen zijn helemaal niet pessimistisch en geloven dat we rampen kunnen voorkomen en een gezonde leefomgeving kunnen hebben, voor iedereen.

Het Nijmeegse duurzaamheidscafé , op dinsdag 26 november, gaat over beeldvorming, over toekomstbeelden die ons geschetst worden in het kader van de klimaatverandering. Het café start met beelden van Astrid Bracke en Jaap Meijers. Zij ontwikkelden een compilatie van hollywood filmfragmenten die de mogelijke wereld in de toekomst weergeven.

Terugblik vanaf 2069

Maarten Keulemans, columnist van de Volkskrant, houdt een voordracht, waarin hij vanuit het jaar 2069 terugblikt naar de tijd van daarvoor. Er hebben zich weliswaar vreselijke rampen voltrokken, maar toch staat de wereld er in het jaar 2069 positief bij. Peter Pelzer (Urban Futures, universiteit van Utrecht) spreekt over de overgang naar een post-fossiel tijdperk, met de rol van techniek en kunstenaars daarin. Mathieu Schouten van de gemeente Nijmegen gaat vervolgens in op de Omgevingsvisie.

Hierna volgt een debat over dit boeiende thema. Aan de hand van stellingen wordt de stemming in het publiek gepeild: zijn we doemdenkers, of zien we ook kansen?

Journalist en columnist Eric Reijnen Rutten is de gespreksleider. De muziek wordt verzorgd door Silke Uitvlugt

Aanmelden