Nijmegen I Cursus coöperatie ontwikkelen

Ben je een beginnende coöperatiebestuurder? Of wil je je kennis opfrissen? Speciaal voor energiecoöperaties organiseert HIER Opgewekt in samenwerking met de NCR een basiscursus Coöperatieontwikkeling. De cursus gaat in op de basisprincipes van coöperaties, de verhouding tussen bestuur en uitvoering, hoe zeggenschap geregeld is. Maar ook de financiële aspecten en het ledenbeleid.

Theorie en praktijk

Inhoud van deze basiscursus is een combinatie van theorie, cases en uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk.

Wanneer: Maandag 17 juni, 16.00 – 22.00 uur
Waar: Nijmegen
Deelname: Gratis
anmelden: Via deze link
Organisatie: HIER Opgewekt i.s.m. NCR