Nijmegen: Duurzaamheidscafé

De aarde krijgt ongetwijfeld nog veel te verduren door de klimaatverandering. Hoe bereiden we ons dicht bij huis voor op de toenemende hitte, wateroverlast of juist droogte? Het staat allemaal in de RAS, de Regionale AdaptieStrategie. In het Duurzaamheidscafé Nijmegen van zondag 13 september (aanvang 15.30 uur) in arthouse LUXhebben we het over de noodzaak van de RAS en wat die strategie behelst. De toegang is gratis, reserveren is in verband met corona verplicht.

Het Duurzaamheidscafé is die dag onderdeel van festival Warming Up/Nimma aan Zee in Nijmegen. Zo zijn er die middag bijvoorbeeld overal al Grote Straatberaden, interactieve straatvergaderingen waarbij Nijmegenaren samen spelen, twijfelen, touwtrekken, verhalen delen en stemmen over het klimaat. Zij komen hun uitkomsten vertellen in het Duurzaamheidscafé, maar daarover verderop meer.

Kwetsbare regio

Het café begint met gesprekken over de Regionale AdaptatieStrategie. De regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal heeft als een van de eerste regio’s in Nederland zo’n RAS opgesteld. Een jaar of vier geleden is er een stresstest gedaan en toen bleek hoe kwetsbaar ook onze regio is. De RAS beschrijft hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ons goed en tijdig aanpassen aan het veranderende klimaat. Het doel is ambitieus: de regio moet liefst in 2035 (of uiterlijk 2050) klimaatbestendig zijn.

Aanpassen, maar hoe..

Debatleider/journalist Rob Jaspers leidt het Duurzaamheidscafé en ontvangt:

  • Margot Ribberink, ambassadeur van duurzaamheid en klimaat. Ze vertelt over de urgentie van de RAS: wat kunnen we verwachten aan hitte en overstromingen?
  • Piet de Klein, wethouder van Beuningen en RAS-voorzitter. Hij legt uit wat de RAS is en wat er gaat gebeuren in de regio. Hoe loopt het op dit moment? Hoe kunnen de bewoners helpen?
  • Mark Kemperman, projectleider RAS van de provincie Gelderland. Hij geeft voorbeelden van de strategie. Wat kunnen we doen aan te warm, te nat, te droog?
  • Ingrid Kerkvliet, campagneleider Operatie Steenbreek. Ze vertelt hoe iedereen letterlijk in eigen tuin iets kan doen.

Het panel gaat in discussie en vragen uit het publiek zijn welkom. Zoals bij ieder Duurzaamheidscafé is er muziek: singer/songwriter Paul de Graaf treedt een paar keer op.

Straatverklaringen

En natuurlijk komen de uitkomsten van Het Grote Straatberaad aan bod. Bewoners zijn die zondag de 13e uitgebreid met elkaar geweest tijdens een ongewone, speelse ‘vergadering’ over het klimaat en elke straat stelt een officiële eindverklaring op. Die worden gepresenteerd en bediscussieerd. Warming Up zet dit wervelende middagprogramma op touw in diverse steden in Nederland, en Nijmegen is er één van. Theatermaker Karlijn Benthem bedacht de opzet. Elke straat heeft ook een eigen straatcoach en straatomroeper die het beraad in hun straat organiseren en presenteren.

De straatverklaringen die aan het eind van de middag in Lux tijdens het Duurzaamheidscafé gepresenteerd worden, gaan mee in de eerste bottom-up Klimaatverklaring van Nederland: The Future We Want. Die wordt op de Nationale Klimaatdag, 22 oktober, overhandigd aan de politiek.

Locatie: Lux Nijmegen
Datum: zondag 13 september 2020
Aanvang Duurzaamheidscafé in Lux: 15.30 uur. Aanmelden in verband met corona verplicht: Kijk hier voor gratis kaartjes.
Deelname: gratis