Inloopbijeenkomst Zonnepark Teersche Sluispolder

GroenLeven, Enovos en Energiecoöperatie Heumen zijn voornemens een nieuwe zonnebron in het
Energielandschap A73 nabij Heumen te realiseren. Het allereerste Heumense zonnepark met zo’n 41.000
zonnepanelen, waarmee groene stroom opgewekt zal worden voor zo’n 9.000 huishoudens. Met de komst van
het zonnepark zou al de helft van de zonne-energieplannen van dit energielandschap tot 2030 ingevuld kunnen
worden.


Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over participatiemogelijkheden, de precieze uitwerking van de
plannen en het procesverloop. Wij willen ons plan graag aan u presenteren/toelichten en bieden u de gelegenheid
om hierover met ons in gesprek te gaan op de door ons georganiseerde inloopbijeenkomst.

Meer informatie over Zonnepark Teersche Sluispolder is te vinden op de website van projectontwikkelaar GroenLeven.

Of bekijk de visualisatie van het zonnepark gemaakt door The Imagineers.