Zonnevelden: waarom, hoe en wat?

Voor de verduurzaming van de energievoorziening zijn zonnevelden nodig, naast zon op daken. De schaal van zonnevelden wordt steeds groter. Daarom is belangrijk dat deze ontwikkeling in goede banen wordt geleid.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) maakte een Handreiking-zonnevelden, die kan helpen om een goede plaats te bepalen voor zonneweides. Ook het door gemeenten hanteren van een ‘constructieve zonneladder’ kan helpen met de locatiekeuze. Daarnaast is participatie van omwonenden, landschapsbeschermers en energiecoöperaties een ‘must’.

De GNMF houdt maandag 10 december 2018 een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in zonnevelden. Waarom zijn ze nodig, en hoe en waar kunnen ze worden gerealiseerd? GNMF-beleidsmedewerker Alex de Meijer geeft een toelichting en er zijn verschillende sprekers uitgenodigd. Tijdens de avond is veel ruimte voor vragen, discussie en goede ideeën.

Praktische info

Wanneer: Maandag 10 december, aanvang 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
Waar: De Molenplaats (bezoekerscentrum Sonsbeek), Zijpendaalseweg 24A in Arnhem
Deelname: Gratis
Aanmelden: Verplicht en vol=vol. Via dit formulier