De Energievrijstaat I Documentaire en debat

Rijn en IJssel Energiecoöperatie en Burgers Geven Energie organiseren op dinsdag 23 mei een avond waarin we een nieuwe blik werpen op De Energievrijstaat. Kom ook naar het gezellige Filmhuis Oosterbeek.

Zet de datum in je agenda – Reserveer hier alvast je plek.

Film

Samen kijken we naar de documentaire De Energievrijstaat (Moiety Film). Daarin zien we hoe de onconventionele ontwikkelaar Pim de Ridder, alles op alles zet om van zijn geboortedorp Terheijden een energievrijstaat te maken. Maar zowel de lokale politiek, wetgeving, als een concurrent zorgen voor obstakels. De wanhoop neemt toe nu de energietransitie in Nederland niet snel genoeg vorm krijgt. Brengt ‘De Energievrijstaat’ de oplossing?

Spanningsveld

Na de film gaan we met elkaar in gesprek over het spanningsveld tussen wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk van de energietransitie. Hoe zorgen we dat de overstap naar duurzame energie niet verder verstrikt raakt in het web van wetten en regels?

Jan van der Meer (Gedeputeerde Provincie Gelderland), Pamela Guldie (oud Officier van Justitie), Tijmn Keesmaat (duurzame energieontwikkelaar) en Pim de Ridder (duurzame energieontwikkelaar) delen hun ervaringen en geven hun kijk op wat nodig is om de energietransitie in Nederland te laten slagen.

Over onze gasten

Jan van der Meer heeft zich twintig jaar lang ingezet voor de duurzame energietransitie. De afgelopen vier jaar als Gedeputeerde in Provincie Gelderland. Onlangs kondigde hij zijn vertrek aan onder andere omdat de transitie niet snel genoeg gaat in zijn ogen.

Pamela Guldie is voormalig Officier van Justitie en co-auteur van de roman Tegenspraak (verschijning eind juni 2023) over twee juristen die opgeleid worden tot rechter en officier van justitie en die allerlei dilemma’s tegenkomen, zoals hoe ver je mag gaan als rechter.

Tijmen Keesmaat is directeur bij Green Trust. Met zijn bedrijf (in Oosterbeek) werkt hij aan de duurzame energietransitie, door het realiseren van zon,-  wind en opslagprojecten op een natuur- en sociaal inclusieve manier.

Pim de Ridder werkt als projectontwikkelaar duurzame energie in de regio Nijmegen en Breda en is bedenker van de Energievrijstaat.

Judith van de Geer (gespreksleider) is voorzitter van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en werkt als procesregisseur voor het Klimaatverbond.

Praktische info

Plaats: Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85, 6862 DJ Oosterbeek
Tijd: 20.00 uur I Zaal open: 19.30 uur
Toegang gratis I Reserveer hier je plek.

De parkeerruimte bij het filmhuis is beperkt. Kom dus bij voorkeur met OV of fiets.