Energie voor Slijk Ewijk en Loenen

Voor minder CO2-uitstoot moet de knop om. De overstap naar duurzame energie biedt kansen, ook voor Slijk-Ewijk en Loenen.  Een aantal dorpsbewoners heeft voorzichtige plannen voor een duurzame, eigen energievoorziening voor Slijk-Ewijk en Loenen. Met zon, wind en biomassa kan genoeg energie worden opgewekt voor alle inwoners. Niet een groot energiebedrijf, maar de inwoners zelf kunnen eigenaar worden van de nieuwe energievoorziening.

Spreekt dit idee je aan? Kom donderdag 13 februari 2020 naar de start van Energie voor SlijkEwijk. In de theaterwagen van Burgers Geven Energie onderzoeken hoe we het dorp van lokaal opgewekte duurzame energie
kunnen voorzien.

Theaterwagen bij dorpshuis Beatrix

Je vindt onze theaterwagen op 13 februari bij Dorpshuis Beatrix. Vanaf het begin van de avond is er een doorlopend programma. In de theaterwagen leggen de initiatiefnemers uit het dorp in 4 korte sessies uit wat het idee is. Het programma in de theaterwagen start om 19.00, 19.45, 20.30 en 21.15 uur. Per keer is plaats voor maximaal 30 personen. In het dorpshuis kun je daarna verder praten.

Programma

Welkom door Pim de Ridder van Burgers Geven Energie

Energie voor Slijk Ewijk Gangmaker Joost Lindner uit Slijk Ewijk vertelt hoe hij tot op het idee is gekomen voor een eigen energievoorziening, van en voor de inwoners voor Slijk Ewijk en Loenen.

Thema tombola Wat is nodig om iedereen in Slijk Ewijk van lokaal opgewekte duurzame energie te voorzien? Welke technieken zou je kunnen inzetten en hoe kunnen we dit samen waarmaken?

Doorlopend in het Dorpshuis Borrel met gelegenheid om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen aan betrokken dorpsbewoners.

Kom langs en doe mee!

Deelname gratis. Aanmelden niet nodig.

Vragen? Mail naar info@burgersgevenenergie.nl.