Denk mee over een warmteplan voor Slijk Ewijk en Loenen

In Nederland stoppen we voor 2050 met het verwarmen van gebouwen met aardgas. We stappen geleidelijk over op een duurzame warmtevoorziening. Het is een nog puzzel hoe we dit in Slijk Ewijk en Loenen het beste kunnen aanpakken.

Juist in het buitengebied hebben we als bewoners een sterke onderlinge band. Dit biedt kansen om samen te werken aan oplossingen voor een duurzame warmtevoorziening, die het beste past bij ons gebied en bij onze wensen en behoeften. Daarom is iedereen uit Slijk Ewijk en Loenen die dat wil uitgenodigd om hierover mee te denken en ideeën in te brengen om een warmteplan te maken voor het dorp. Dat hoeft en dat kan natuurlijk niet in één keer, maar we hopen dat je met ons de eerste stap wilt zetten.

Ben je erbij, dinsdag 20 juni a.s. in het Dorpshuis Beatrix? Stuur ons een bericht om je aan te melden.

Slijk-Ewijk Energieneutraal (SEE), Leefbaarheidsalliantie Gelderland (LBA) en Gelders Energieakkoord (GEA)

Waar en wanneer?
Dorpshuis Beatrix. Dinsdag 20 juni. Inloop vanaf 19.00u. Start: 19.30u